null

Lithuanian Bible / Biblija, Arba Sventasis Rastas / Ekumeninis Leidimas

No reviews yet Write a Review
$79.99
SKU:
WP-J5P5-ASZQ
Weight:
0.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Lithuanian Bible / Biblija, Arba Sventasis Rastas / Ekumeninis Leidimas / Lithuania

Product Details

 • Format: Imitation Leather
 • Publisher: Bible Society
 • Publication Date: 2005
 • Language: Lithuanian
 • Dimensions: 7.1 x 4.9 x 2 inches
 • Shipping Weight: 1.4 pounds

Product Features

 • Elegant imitation leather cover
 • Comprehensive Lithuanian translation of the Bible
 • Includes both the Old and New Testaments
 • High-quality paper for enhanced readability
 • Compact and portable design for convenience
 • Ecumenical edition, suitable for various Christian denominations

Overview

The "Lithuanian Bible / Biblija, Arba Šventasis Raštas / Ekumeninis Leidimas" is a beautifully crafted edition of the Holy Scriptures, published by the Bible Society in 2005. This edition features an elegant imitation leather cover, making it both stylish and durable. The Bible includes both the Old and New Testaments, providing a comprehensive and accurate Lithuanian translation suitable for personal study, church services, and family devotions.

The ecumenical edition ensures that this Bible is appropriate for use across various Christian denominations, promoting unity and understanding among different faith communities. Its compact size and high-quality paper make it easy to carry and read, making it a perfect choice for everyday use.

Interesting Facts

 • The ecumenical edition of the Lithuanian Bible is designed to be inclusive, making it suitable for a wide range of Christian denominations in Lithuania.
 • This Bible is published by the Bible Society, an organization dedicated to making the Bible accessible to people worldwide.
 • The durable imitation leather cover ensures that this Bible will withstand frequent use and handling.

Key Credits

 • Publisher: Bible Society

Relevant Hashtags

#LithuanianBible #EkumeninisLeidimas #ImitationLeatherBible #LithuanianScriptures #BibleStudy #BibleSociety #ChristianLiterature #LithuanianFaith

Produkto Ypatybės

 • Elegantiškas dirbtinės odos viršelis
 • Visapusiškas lietuviškas Biblijos vertimas
 • Apima tiek Senąjį, tiek Naująjį Testamentą
 • Aukštos kokybės popierius geresniam skaitymui
 • Kompaktiškas ir nešiojamas dizainas
 • Ekumeninis leidimas, tinkamas įvairioms krikščionių konfesijoms

Apžvalga

"Lietuviška Biblija / Biblija, Arba Šventasis Raštas / Ekumeninis Leidimas" yra kruopščiai sukurta Šventojo Rašto laida, kurią 2005 m. išleido Bible Society. Šis leidimas pasižymi elegantišku dirbtinės odos viršeliu, kuris yra tiek stilingas, tiek patvarus. Biblija apima tiek Senąjį, tiek Naująjį Testamentą, suteikdama visapusišką ir tikslią lietuvišką Šventojo Rašto vertimą, tinkamą asmeninei studijai, bažnyčios pamaldoms ir šeimos pamaldoms.

Ekumeninis leidimas užtikrina, kad ši Biblija yra tinkama naudoti įvairiose krikščionių konfesijose, skatindama vienybę ir supratimą tarp skirtingų tikėjimo bendruomenių. Jos kompaktiškas dydis ir aukštos kokybės popierius leidžia lengvai nešioti ir skaityti, todėl tai yra puikus pasirinkimas kasdieniam naudojimui.

Įdomūs Faktai

 • Ekumeninis lietuviškos Biblijos leidimas yra skirtas būti įtraukiantis, todėl jis tinka plačiam krikščionių konfesijų ratui Lietuvoje.
 • Šią Bibliją išleido Bible Society, organizacija, kuri siekia padaryti Bibliją prieinamą žmonėms visame pasaulyje.
 • Patvarus dirbtinės odos viršelis užtikrina, kad ši Biblija atlaikys dažną naudojimą ir tvarkymą.

Pagrindiniai Kreditai

 • Leidėjas: Bible Society

Relevantie mirkļbirki

#LietuviškaBiblija #EkumeninisLeidimas #DirbtinėOdaBiblija #LietuviškasRaštas #BiblijosStudijos #BibleSociety #KrikščioniškaLiteratūra #LietuvosTikejimas

Produkto Ypatybės

 • Elegantiškas dirbtinės odos viršelis
 • Visapusiškas lietuviškas Biblijos vertimas
 • Apima tiek Senąjį, tiek Naująjį Testamentą
 • Aukštos kokybės popierius geresniam skaitymui
 • Kompaktiškas ir nešiojamas dizainas
 • Ekumeninis leidimas, tinkamas įvairioms krikščionių konfesijoms

Apžvalga

"Lietuviška Biblija / Biblija, Arba Šventasis Raštas / Ekumeninis Leidimas" yra kruopščiai sukurta Šventojo Rašto laida, kurią 2005 m. išleido Bible Society. Šis leidimas pasižymi elegantišku dirbtinės odos viršeliu, kuris yra tiek stilingas, tiek patvarus. Biblija apima tiek Senąjį, tiek Naująjį Testamentą, suteikdama visapusišką ir tikslią lietuvišką Šventojo Rašto vertimą, tinkamą asmeninei studijai, bažnyčios pamaldoms ir šeimos pamaldoms.

Ekumeninis leidimas užtikrina, kad ši Biblija yra tinkama naudoti įvairiose krikščionių konfesijose, skatindama vienybę ir supratimą tarp skirtingų tikėjimo bendruomenių. Jos kompaktiškas dydis ir aukštos kokybės popierius leidžia lengvai nešioti ir skaityti, todėl tai yra puikus pasirinkimas kasdieniam naudojimui.

Įdomūs Faktai

 • Ekumeninis lietuviškos Biblijos leidimas yra skirtas būti įtraukiantis, todėl jis tinka plačiam krikščionių konfesijų ratui Lietuvoje.
 • Šią Bibliją išleido Bible Society, organizacija, kuri siekia padaryti Bibliją prieinamą žmonėms visame pasaulyje.
 • Patvarus dirbtinės odos viršelis užtikrina, kad ši Biblija atlaikys dažną naudojimą ir tvarkymą.

Pagrindiniai Kreditai

 • Leidėjas: Bible Society

Relevantie mirkļbirki

#LietuviškaBiblija #EkumeninisLeidimas #DirbtinėOdaBiblija #LietuviškasRaštas #BiblijosStudijos #BibleSociety #KrikščioniškaLiteratūra #LietuvosTikejimas

Product Reviews

No reviews yet Write a Review