null

Lithuanian Bible - Ecumenical Edition / Biblija arba Sventasis Rastas - Ekumeninis Leidimas

No reviews yet Write a Review
$89.99
SKU:
8V-X0GZ-JJZX
Weight:
0.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Lithuanian Bible - Ecumenical Edition

Biblija arba Sventasis Rastas - Ekumeninis Leidimas

UPC: 9786098073294

Product Features

 • Format: Hardcover
 • Pages: 1520
 • Publisher: Bible Society (2014)
 • Language: Lithuanian
 • ISBN-10: 6098073295
 • ISBN-13: 978-6098073294
 • Dimensions: 7.3 x 4.9 x 1 inches

Overview

The "Biblija arba Šventasis Raštas" is an ecumenical edition of the Bible in Lithuanian, published by the Bible Society in 2014. This comprehensive hardcover edition contains 1520 pages of scripture, making it a substantial resource for personal study, communal worship, and theological education. The ecumenical nature of this Bible ensures it is recognized and appreciated by multiple Christian denominations, promoting unity and understanding within the Lithuanian Christian community.

Interesting Facts

 • Ecumenical Edition: This Bible is specifically designed to be ecumenical, meaning it is accepted by a wide range of Christian denominations in Lithuania, fostering a sense of unity and shared faith.
 • Comprehensive Content: With 1520 pages, this edition includes the complete texts of both the Old and New Testaments, providing a thorough resource for study and devotion.
 • Publisher: The Bible Society is renowned for its commitment to producing high-quality, accessible translations of the Bible, ensuring that this edition meets the spiritual needs of its readers.
 • Durable Hardcover: The sturdy hardcover format ensures that the Bible will withstand regular use, making it a reliable addition to any personal or communal library.
 • Accessible Format: Despite its comprehensive nature, the book's dimensions (7.3 x 4.9 x 1 inches) make it manageable and convenient for reading and reference.

Key Credits

 • Publisher: Bible Society
 • Language: Lithuanian
 • Translation: Ecumenical Lithuanian Bible

Apžvalga

„Biblija arba Šventasis Raštas“ yra ekumeninis Biblijos leidimas lietuvių kalba, išleistas Bible Society 2014 metais. Ši išsami kietais viršeliais knyga apima 1520 puslapių šventraščio, todėl tai yra reikšmingas šaltinis asmeninėms studijoms, bendruomeninei maldai ir teologiniam ugdymui. Šios Biblijos ekumeninis pobūdis užtikrina, kad ją pripažįsta ir vertina daugelis Lietuvos krikščioniškų denominacijų, skatindamas vienybę ir supratimą Lietuvos krikščionių bendruomenėje.

Įdomūs Faktai

 • Ekumeninis Leidimas: Ši Biblija yra specialiai sukurta kaip ekumeninis leidimas, tai reiškia, kad ją pripažįsta platus krikščioniškų denominacijų spektras Lietuvoje, skatindama vienybę ir bendrą tikėjimą.
 • Išsamus Turinis: Su 1520 puslapiais šis leidimas apima tiek Senojo, tiek Naujojo Testamento pilnus tekstus, suteikdamas išsamų šaltinį studijoms ir pamaldumui.
 • Leidėjas: Bible Society yra žinoma dėl savo įsipareigojimo leisti aukštos kokybės ir prieinamus Biblijos vertimus, užtikrindama, kad šis leidimas atitiktų skaitytojų dvasinius poreikius.
 • Patvarūs Kieti Viršeliai: Patvarūs kieti viršeliai užtikrina, kad Biblija atlaikys reguliarų naudojimą, todėl tai yra patikimas priedas prie bet kurios asmeninės ar bendruomeninės bibliotekos.
 • Prieinamas Formatas: Nepaisant savo išsamaus pobūdžio, knygos matmenys (7.3 x 4.9 x 1 colio) daro ją patogią skaitymui ir nuorodoms.

Pagrindiniai Kredentai

 • Leidėjas: Bible Society
 • Kalba: Lietuvių
 • Vertimas: Ekumeninė lietuviška Biblija

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review