null

Lithuanian Bible Ecumenical Edition - Biblija arba Sventasis Rastas, ekumeninis leidimas

No reviews yet Write a Review
$69.99
SKU:
HU-WVIB-3ZO7
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Lithuanian Bible Ecumenical Edition - Biblija arba Sventasis Rastas, ekumeninis leidimas

Colored Maps - Thumb Index with Zipper 045DCZTI zip

UPC: 9786098073386

Product Features

 • Binding: Imitation Leather with Zipper
 • Pages: 1522
 • Publisher: Bible Society (2016)
 • Language: Lithuanian
 • ISBN-10: 6098073384
 • ISBN-13: 978-6098073386
 • Dimensions: 7 x 4.7 x 0.9 inches
 • Special Features: Colored maps, thumb index

Overview

The Lithuanian Bible Ecumenical Edition, titled "Biblija arba Šventasis Raštas," is a meticulously crafted edition that caters to the needs of Lithuanian-speaking Christians. Published by the Bible Society in 2016, this imitation leather-bound Bible features a convenient zipper closure, thumb index, and colored maps. It offers an ecumenical approach, making it suitable for a diverse range of Christian denominations in Lithuania.

Interesting Facts

 • Ecumenical Edition: This edition promotes unity among various Christian denominations by providing a version of the Bible accepted and used by different Christian communities in Lithuania.
 • Colored Maps: The inclusion of colored maps enhances the reader's understanding of biblical geography, providing a visual aid to the historical and cultural context of the scriptures.
 • Thumb Index and Zipper: The thumb index allows for easy navigation through the pages, while the zipper closure keeps the Bible protected and secure, making it ideal for frequent use and travel.
 • Bible Society: The publisher, Bible Society, is dedicated to making the Bible accessible and understandable for all, ensuring high-quality and thoughtfully designed editions.

Key Credits

 • Publisher: Bible Society
 • Contributors: Various ecumenical scholars and theologians who contributed to this edition.

Apžvalga

Lietuviška Biblija Ekumeninis Leidimas, pavadinta "Biblija arba Šventasis Raštas," yra kruopščiai sukurtas leidimas, skirtas lietuviškai kalbantiems krikščionims. Išleista Biblijos Draugijos 2016 metais, ši imitacinės odos Biblija su užtrauktuku, nykščio indeksu ir spalvotais žemėlapiais suteikia ekumeninį požiūrį, todėl ji tinka įvairioms krikščionių denominacijoms Lietuvoje.

Įdomūs Faktai

 • Ekumeninis Leidimas: Šis leidimas skatina vienybę tarp įvairių krikščioniškų konfesijų, suteikdamas Bibliją, kuri yra priimtina ir naudojama skirtingų krikščionių bendruomenių Lietuvoje.
 • Spalvoti Žemėlapiai: Spalvoti žemėlapiai padeda skaitytojams geriau suprasti biblinės geografijos kontekstą, suteikiant vizualinę pagalbą istoriniam ir kultūriniam Rašto kontekstui.
 • Nykščio Indeksas ir Užtrauktukas: Nykščio indeksas leidžia lengvai naršyti po puslapius, o užtrauktukas saugo Bibliją ir užtikrina jos saugumą, todėl ji idealiai tinka dažnam naudojimui ir kelionėms.
 • Biblijos Draugija: Leidėjas, Biblijos Draugija, siekia padaryti Bibliją prieinamą ir suprantamą visiems, užtikrinant aukštos kokybės ir apgalvotai suprojektuotus leidimus.

Pagrindiniai Kreditai

 • Leidėjas: Biblijos Draugija
 • Bendraautoriai: Įvairūs ekumeniniai mokslininkai ir teologai, prisidėję prie šio leidimo.

Product Reviews

No reviews yet Write a Review