null

Lithuanian Bible Canonical Edition Burgundy Vinyl Bound with Thumb Index, Color Maps / Biblija arba Sventasis Rastas

No reviews yet Write a Review
$69.99
SKU:
9789986790624
UPC:
9789986790624
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Lithuanian Bible Canonical Edition Burgundy Vinyl Bound with Thumb Index, Color Maps

Biblija arba Sventasis Rastas / Penktas Pataisytas Ecumeninis Leidimas / LBD 044 Bordo 110 x 150 mm

UPC: 9789986790624

Product Details

 • Format: Vinyl Bound
 • Pages: 1470
 • Publisher: Lithuanian Bible Society
 • Publication Date: 2009
 • Language: Lithuanian
 • ISBN: 978-9986790624 / 9789986790624
 • Dimensions: 110 x 150 mm

Product Features

 • Durable burgundy vinyl cover
 • Convenient thumb index for easy navigation
 • Includes color maps for better geographical understanding
 • Comprehensive Lithuanian translation of the Bible
 • Includes both the Old and New Testaments
 • High-quality paper for enhanced readability

Overview

The "Lithuanian Bible Canonical Edition Burgundy Vinyl Bound with Thumb Index, Color Maps" is a beautifully crafted edition of the Holy Scriptures, published by the Lithuanian Bible Society in 2009. This 1470-page Bible features a durable burgundy vinyl cover and a convenient thumb index for easy navigation. The addition of color maps provides a better understanding of the geographical context of biblical events. This canonical edition offers a comprehensive and accurate Lithuanian translation of both the Old and New Testaments.

The high-quality paper and clear print enhance readability, making this Bible ideal for personal study, church use, and family devotions. Its durable binding ensures that it will withstand frequent use, making it a long-lasting addition to any Christian's collection.

Interesting Facts

 • This is the fifth revised ecumenical edition, reflecting ongoing efforts to provide an accurate and inclusive translation for Lithuanian-speaking Christians.
 • The color maps included in this edition offer valuable insights into the geographical context of the Bible, enhancing the reader's understanding of the historical settings.
 • The thumb index allows for quick and easy access to specific books and passages, enhancing the study experience.

Key Credits

 • Publisher: Lithuanian Bible Society

Relevant Hashtags

#LithuanianBible #CanonicalEdition #BurgundyVinylBible #ThumbIndexBible #ColorMaps #LithuanianScriptures #BibleStudy #LithuanianBibleSociety #ChristianLiterature #LithuanianFaith

Produkto Ypatybės

 • Patvarus bordo spalvos vinilo viršelis
 • Patogus īkšķa indeksas lengvam naršymui
 • Įtrauktos spalvotos kartes geresniam geografiniam supratimui
 • Visapusiškas lietuviškas Biblijos vertimas
 • Apima tiek Senąjį, tiek Naująjį Testamentą
 • Aukštos kokybės popierius geresniam skaitymui

Apžvalga

"Lietuviška Biblija Kanoninis Leidimas Bordo Viniliniai Viršeliai su Īkšķa Indeksu, Spalvotos Kartes" yra kruopščiai sukurta Šventojo Rašto laida, kurią 2009 m. išleido Lithuanian Bible Society. Ši 1470 puslapių Biblija pasižymi patvariu bordo vinilo viršeliu ir patogiu īkšķa indeksu lengvam naršymui. Pridėtos spalvotos kartes suteikia geresnį geografinių kontekstų supratimą. Šis kanoninis leidimas siūlo visapusišką ir tikslią lietuvišką tiek Senojo, tiek Naujojo Testamento vertimą.

Aukštos kokybės popierius ir aiškus spaudinys užtikrina skaitomumą, todėl ši Biblija yra ideali asmeninei studijai, bažnyčios naudojimui ir šeimos dievkalpojimams. Patvarus įrišimas garantuoja, kad ši Biblija tarnaus ilgą laiką, todėl ji bus vertingas papildymas bet kurio krikščionio kolekcijai.

Įdomūs Faktai

 • Tai yra penktasis pataisytas ekumeninis leidimas, atspindintis nuolatines pastangas suteikti tikslų ir įtraukiantį vertimą lietuviškai kalbantiems krikščionims.
 • Spalvotos kartes šiame leidime suteikia vertingų įžvalgų apie Biblijos geografinius kontekstus, pagerinant skaitytojo supratimą apie istorines aplinkybes.
 • Īkšķa indeksas leidžia greitai ir lengvai prieiti prie konkrečių knygų ir skyrių, pagerinant studijų patirtį.

Pagrindiniai Kreditai

 • Leidėjas: Lithuanian Bible Society

Relevantie mirkļbirki

#LietuviškaBiblija #KanoninisLeidimas #BordoViniliniaiViršeliai #ĪkšķaIndeksasBiblija #SpalvotosKartes #LietuviškasRaštas #BiblijosStudijos #LithuanianBibleSociety #KrikščioniškaLiteratūra #LietuvosTikejimas

Product Reviews

No reviews yet Write a Review