null

Slovakian Large Print Family Bible / BIBLIA Pismo Svate Starej A Novej Zmluvy

No reviews yet Write a Review
$94.99
SKU:
9788071400707
UPC:
9788071400707
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Slovakian Large Print Family Bible / BIBLIA Pismo Svate Starej A Novej Zmluvy

Tranoscius Liptovsky Mikulas / Evangelical Millenium 2000 Edition

Product Features

 • Binding: Hardcover
 • Pages: 1158
 • Publisher: Bible Society (2000)
 • Language: Slovak
 • ISBN-10: 807140070X
 • ISBN-13: 978-8071400707 / 9788071400707
 • Special Features: Large print, family Bible format, includes both Old and New Testaments

Overview

The Slovakian Large Print Family Bible / BIBLIA Pismo Svate Starej A Novej Zmluvy / Tranoscius Liptovsky Mikulas / Evangelical Millennium 2000 Edition is an exquisite and essential edition for Slovak-speaking families. Published by the Bible Society in 2000, this hardcover Bible features a large print format, making it accessible for readers of all ages. It includes both the Old and New Testaments, providing a comprehensive and valuable resource for family devotion, study, and worship.

Interesting Facts

 • Large Print Format: This edition features large print, ensuring easy readability for all family members, including those with visual impairments.
 • Family Bible: Designed as a family Bible, this edition is perfect for use in family devotions and as a cherished heirloom.
 • Publisher: The Bible Society, along with Tranoscius Liptovsky Mikulas, is renowned for its commitment to producing high-quality biblical literature for various language communities.
 • Millennium Edition: Released in 2000, this edition commemorates the evangelical millennium, celebrating 2000 years of Christian faith.

Key Credits

 • Publisher: Bible Society
 • Collaborator: Tranoscius Liptovsky Mikulas
 • Translators: Team of Slovak biblical scholars

Hashtags

#SlovakFamilyBible #LargePrintBible #OldAndNewTestaments #BibleSociety #TranosciusLiptovskyMikulas #ChristianFaith #SlovakBible #SpiritualGrowth #FamilyDevotion

Prehľad

Slovenská Veľkoformátová Rodinná Biblia / BIBLIA Písmo Sväté Starej A Novej Zmluvy / Tranoscius Liptovský Mikuláš / Evanjelické Milénium 2000 Vydanie je nádherné a nevyhnutné vydanie pre slovensky hovoriace rodiny. Publikovaná Bible Society v roku 2000, táto pevná väzba Biblie obsahuje veľkoformátové písmo, čo ju robí prístupnou pre čitateľov všetkých vekových kategórií. Zahŕňa Starý aj Nový Zákon, poskytujúc komplexný a hodnotný zdroj pre rodinnú oddanosť, štúdium a bohoslužby.

Zaujímavé Fakty

 • Veľkoformátové Písmo: Toto vydanie obsahuje veľkoformátové písmo, zabezpečujúc ľahkú čitateľnosť pre všetkých členov rodiny, vrátane tých s problémami so zrakom.
 • Rodinná Biblia: Navrhnutá ako rodinná Biblia, toto vydanie je ideálne pre použitie pri rodinnej oddanosti a ako cenný rodinný dedičný predmet.
 • Vydavateľ: Bible Society, spolu s Tranoscius Liptovský Mikuláš, je známa svojou oddanosťou produkcii vysoko kvalitnej biblickej literatúry pre rôzne jazykové komunity.
 • Miléniové Vydanie: Vydané v roku 2000, toto vydanie pripomína evanjelické milénium, oslavujúc 2000 rokov kresťanskej viery.

Hlavné Kredity

 • Vydavateľ: Bible Society
 • Spolupracovník: Tranoscius Liptovský Mikuláš
 • Prekladatelia: Tím slovenských biblických učencov

Hashtagy

#SlovakFamilyBible #LargePrintBible #OldAndNewTestaments #BibleSociety #TranosciusLiptovskyMikulas #ChristianFaith #SlovakBible #SpiritualGrowth #FamilyDevotion

Product Reviews

No reviews yet Write a Review