null

Biblia - Písmo Sväté Starej a Novej zmluvy / Slovak Holy Bible / Liptovsky Mikuláš translation

No reviews yet Write a Review
$99.99
SKU:
9788071404866
UPC:
9788071404866
Weight:
18.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Biblia - Písmo Sväté Starej a Novej zmluvy / Slovak Holy Bible

Liptovsky Mikuláš translation / Evanjelický preklad Biblie / Tranoscius 2015 / Hardcover black

 • HARDCOVER 2015
 • ISBN-10: 8071404861
 • ISBN: 9788071404866 / 978-8071404866 / 9788071405849 / 978-8071405849
 • PAGES: 1200
 • LANGUAGE: Slovak

Product Specifications

 • Format: Hardcover black
 • Language: Slovak
 • Dimensions: (Not provided)
 • Weight: (Not provided)

Overview

Biblia - Písmo Sväté Starej a Novej zmluvy is a Slovak Holy Bible featuring the Liptovský Mikuláš translation, also known as the Evanjelický preklad Biblie. This exclusive gift edition, published by Tranoscius in 2015, comes in a black leather cover with gold-edged pages and gold ribbon. The Bible has a standard size, a high-quality hardcover binding, and medium-large print.

In addition to the Scriptures, this edition includes a 14-page family chronicle, chronological tables for the Old and New Testaments, 10 black-and-white biblical maps, and an overview of biblical measures, weights, and currencies. This beautiful and comprehensive Slovak Bible is perfect for personal study, gift-giving, or use in church services.

Interesting Facts

 • The Liptovský Mikuláš translation, or Evanjelický preklad Biblie, is a well-known Slovak Bible translation that originated in Liptovský Mikuláš, a town in northern Slovakia.
 • This exclusive gift edition of the Slovak Holy Bible features a black leather cover with gold-edged pages and gold ribbon, making it an elegant and durable choice for personal use or as a gift.
 • The additional resources included in this edition, such as the family chronicle, chronological tables, and biblical maps, make it a valuable tool for studying and understanding the Scriptures in their historical and geographical context.

Prehľad

Biblia - Písmo Sväté Starej a Novej svuda je slovenská Svätá Biblia s prekladom z Liptovského Mikuláša, známa aj ako Evanjelický preklad Biblie. Táto exkluzívna darčeková edícia, ktorú vydalo vydavateľstvo Tranoscius v roku 2015, prichádza v čiernom koženom obale so zlatými okrajmi strán a zlatou stuhou. Biblia má štandardný rozmer, kvalitnú pevnú väzbu a stredne veľkú tlač.

Toto vydanie obsahuje okrem Písma aj 14-stranovú rodinnú kroniku, chronologické tabuľky pre Starý a Nový zákon, 10 čiernobielych biblických máp a prehľad biblických mier, váh a mien. Táto krásna a komplexná slovenská Biblia je ideálna na osobné štúdium, darovanie alebo použitie pri bohoslužbách.

Zaujímavosti

Liptovský Mikuláš preklad, alebo Evanjelický preklad Biblie, je známy slovenský preklad Biblie, ktorý vznikol v Liptovskom Mikuláši, meste na severnom Slovensku.
Toto exkluzívne darčekové vydanie slovenskej Svätej biblie má čierny kožený obal so zlatými okrajmi a zlatou stuhou, vďaka čomu je elegantnou a trvácnou voľbou na osobné použitie alebo ako darček.
Dodatočné zdroje zahrnuté v tomto vydaní, ako napríklad rodinná kronika, chronologické tabuľky a biblické mapy, z neho robia cenný nástroj na štúdium a pochopenie Písma v jeho historickom a geografickom kontexte.

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review