null

Evanghelia dupa Luca / Romanian language Gospel of Luke / Gute Botschaft Verlag 2020 / GBV 110 3030 / Great for Evangelism

No reviews yet Write a Review
$2.99
SKU:
9783961625444
UPC:
9783961625444
Weight:
7.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Evanghelia dupa Luca / Romanian language Gospel of Luke / Gute Botschaft Verlag 2020 / GBV 110 3030 / Great for Evangelism

  • Paperback 2020
  • ISBN: 9783961625444  /  978-3961625444
  • ISBN-10: 3961625441
  • PAGES: 85
  • PUBLISHER: Gute Botschaft Verlag
  • LANGUAGE: Romanian

 

English Summary:

The Gospel of Luke - part of the Word of God. Jesus Christ is presented in this Gospel as the true, perfect man. Luke describes here His childhood, His aging, His dependence in prayer to His God and Father. In all the Gospel, Luke shows us in a noble way what Christ himself was: a man on this earth.

The first Romanian Bible translation is the Calvinist Palia de la Orăștie (Saxopolitan Old Testament) from 1581/1582. The translators were Hungarian Calvinist priests from Transylvania. The first complete translation to Romanian was made in 1688 (called "Biblia de la București"). The Old Testament was translated by Moldavian-born Nicolae Milescu in Constantinople. The translator used as his source a Septuagint published in Frankfurt in 1597. The manuscript was afterwards revised in Moldova and later brought to Bucharest, where it was again subject to revision by a team of Wallachian scholars (among whom were Radu and Şerban Greceanu) with the help of Şerban Cantacuzino and Constantin Brâncoveanu.

Before the publication of the Bucharest Bible, other partial translations were published, such as the Slavic-Romanian Gospel (1551), Coresi's Gospel (1561), The Braşov Psalm Book (1570), Palia from Orăştie (1582), The New Testament of Alba Iulia (1648) and others. In September 1911, the British and Foreign Bible Society printed the Iasi Old Testament with the Nitzulescu New Testament, revised by Professor Garboviceanu and checked by Prof Alexics. This was the official BFBS text before Cornilescu was adopted in 1924, but was more literal. This text was revised by Cornilescu from 1928 and printed by the Bible Society in 1931 but has not been issued since. 

 

Rezumat în Limba Română: 

Evanghelia lui Luca face parte din Cuvântul lui Dumnezeu. În această Evanghelie, Isus Hristos este prezentat ca fiind omul adevărat și perfect. Luca descrie aici copilăria Lui, procesul de îmbătrânire, dependența Lui de rugăciune către Dumnezeul și Tatăl Său. Pe parcursul întregii Evanghelii, Luca ne arată într-un mod nobil cine a fost cu adevărat Hristos pe pământ: un om. 

Prima traducere în limba română a Bibliei este Palia de la Orăștie, o traducere calvinistă din 1581/1582. Traducătorii au fost preoți calviniști maghiari din Transilvania. Prima traducere completă în limba română a fost realizată în 1688 și este cunoscută sub numele de "Biblia de la București". Vechiul Testament a fost tradus de Nicolae Milescu, născut în Moldova, la Constantinopol. Acest traducător a folosit ca sursă o versiune a Septuagintei publicată la Frankfurt în 1597. Manuscrisul a fost ulterior revizuit în Moldova și apoi adus la București, unde a fost supus unei noi revizuiri de către o echipă de cercetători valahi (printre care s-au numărat Radu și Șerban Greceanu), cu ajutorul lui Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu. 

Înainte de publicarea Bibliei de la București, au fost publicate și alte traduceri parțiale, cum ar fi Evanghelia Slavo-Română (1551), Evanghelia lui Coresi (1561), Psalmul de la Brașov (1570), Palia de la Orăștie (1582), Noul Testament de la Alba Iulia (1648) și altele. În septembrie 1911, British and Foreign Bible Society a tipărit Vechiul Testament de la Iași împreună cu Noul Testament Nitzulescu, revizuit de profesorul Garboviceanu și verificat de profesorul Alexics. Aceasta a fost versiunea oficială a BFBS înainte ca Cornilescu să fie adoptat în 1924, dar era o traducere mai literală. Acest text a fost revizuit de Cornilescu începând din 1928 și tipărit de Societatea Biblică în 1931, dar nu a mai fost reeditat de atunci.

 

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review