null

Injiilka sida Luukos u Qoray / Somali language Gospel of Luke / Great Soul winning booklet / Gute Botschaft Verlag 2020 / GBV 1793034

No reviews yet Write a Review
$3.99
SKU:
9783961625215
UPC:
9783961625215
Weight:
7.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Injiilka sida Luukos u Qoray / Somali language Gospel of Luke / Great Soul winning booklet / Gute Botschaft Verlag 2020 / GBV 1793034

Key Features:

Title: Injiilka sida Luukos u Qoray - Somali Language Gospel of Luke / Great Soul Winning Booklet / Gute Botschaft Verlag 2020 / GBV 1793034

  • Format: Paperback 2020
  • ISBN-13: 9783961625215
  • ISBN-10: 3961625212
  • Pages: 94
  • Publisher: Gute Botschaft Verlag
  • Language: Somali

Description:

Inside the pages of "Injiilka sida Luukos u Qoray," you will discover the Gospel of Luke presented in the Somali language—a precious part of the Bible and the Word of God. This Gospel introduces Jesus Christ and offers a message of profound love, hope, and salvation.

Highlights:

1. Life-Changing Message: Immerse yourself in the heart of the Gospel with the words of Jesus Christ, His teachings, and His life. This booklet shares the message of God's love and the opportunity for everlasting life through faith in Him.

2. Outreach Tool: This booklet serves as a valuable resource for sharing the Gospel with Somali-speaking individuals, whether they are friends, family, or seekers of spiritual guidance. Its compact size, clear language, and compelling presentation make it ideal for evangelism and distribution.

3. High-Quality Production: Published by Gute Botschaft Verlag, a trusted name in Christian literature, you can trust the accuracy and excellence of this publication.

"Injiilka sida Luukos u Qoray" is more than just a booklet; it is a powerful means of sharing the life-changing message of Jesus Christ with the Somali-speaking community. Whether you are actively engaged in soul-winning, seeking to deepen your faith, or looking for a meaningful resource, this booklet is your partner in spreading the Word of God.

"Injiilka sida Luukos u Qoray" waa buug ku saabsan Injiilka Luukos oo lagu tarjumay luqadda Soomaaliga - qayb qiimo leh oo ah Quraanka iyo Ereyga Ilaah. Injiilkan waxay u soo bandhigtay Masiixiisii Ciise iyo falanqaynta jacaylka, rajada, iyo badbaadada.

Nuqullada Muhiimka:

  1. Ereyga ka baxaya Jihaadka : Dhegdheg halis ah lagu fadhiyo Jihaadka Luukos, waxa ka mid ah ereyada Ciise Masiixiis, waxbarashadiisa, iyo nolosha. Buugaan wuxuu soo bandhigayaa erayga jacaylka Ilaah iyo fursad la'aan oo loogu tala galay nolosha weligeed ah dhamaan dhagaha uu ugu weecan yahay oo ku saabsan inuu rumaysado.

  2. Qalabka Bulshada: Buugan wuxuu qirayaa sidii qalab loo isticmaali lahaa loo dhiibidooni Soomaalida, maadaama ay yihiin dadkaaga, qoyska, ama qaybaha la talinayo hagardaamada diiniga ah. Qiimayntiisu waxay u muujinaysaa aqoonta adduunka iyo qaybaha luqadda Soomaaliga iyo iftiinka loo baahan yahay ee diinta ee lagu talinayo.

  3. Wax soo saar aad u saraysa: Waxaa soo saaray Gute Botschaft Verlag, magac xiliga leh oo buugagga Masiixiyiinta ku leh, waxaad ku ammaanaysaa saxda iyo dabaaldega arrimahaas.

"Injiilka sida Luukos u Qoray" ma ahan mid ka buuxda buug; waxa uu ah mid faa'iido u lehna dadka Soomaaliga ku hadla. Haddii aad ka qaybgalayso Jihaadka Jihaadka, ama rabto inaad dhegdhegto aqoontaada diiniga, ama u baahan tahay ilaha ay xaqiijiso, buugan waa saaxiibkaaga oo kuwa ugu ballaadhan ee ku saabsan in lagu faa'iido Ereyga Ilaah.

Product Reviews

No reviews yet Write a Review