null

Yuhanna - Turkish language Gospel of John / Gute Botschaft Verlag 2018 / GBV 1133040

No reviews yet Write a Review
$2.99
SKU:
9783961622443
UPC:
9783961622443
Weight:
7.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Yuhanna - Turkish language Gospel of John / Gute Botschaft Verlag 2018 / GBV 1133040

 

Key Features:

  • Title: Yuhanna - Turkish Language Gospel of John / Gute Botschaft Verlag 2018 / GBV 1133040
  • Format: Paperback 2018
  • ISBN-13: 9783961622443
  • ISBN-10: 3961622442
  • Pages: 96
  • Publisher: Gute Botschaft Verlag
  • Language: Turkish

Description:

Within the pages of "Yuhanna," you will discover the Gospel of John presented in the Turkish language—a precious part of the Bible and the Word of God. This Gospel introduces Jesus Christ as the Son of God and offers a message of profound love and eternal hope.

Highlights:

1. Life-Changing Message: Immerse yourself in the heart of the Gospel with verses like, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life" (John 3:16). These words encapsulate the essence of Christianity and God's boundless love for humanity.

2. Outreach Tool: This booklet serves as a valuable resource for sharing the Gospel with Turkish-speaking individuals, whether they are friends, family, or seekers of spiritual guidance. Its compact size, clear language, and compelling presentation make it ideal for evangelism and distribution.

3. High-Quality Production: Published by Gute Botschaft Verlag, a trusted name in Christian literature, you can trust the accuracy and excellence of this publication.

"Yuhanna" is more than just a booklet; it is a powerful means of sharing the life-changing message of Jesus Christ with the Turkish-speaking world. Whether you are actively engaged in evangelism, seeking to deepen your faith, or looking for a meaningful gift, this booklet is your partner in spreading the Word of God.

Order your copy of "Yuhanna" today and become part of the mission to touch hearts, transform lives, and bring the message of love, hope, and salvation to those seeking spiritual fulfillment in the Turkish language. Make a lasting impact on souls through this invaluable resource for Gospel outreach.

"Yuhanna" sayfaları içinde, İncil'in ve Tanrı'nın Sözü'nün değerli bir parçası olan Yuhanna İncili'nin Türkçe olarak sunulduğunu göreceksiniz. Bu İncil, İsa Mesih'i Tanrı'nın Oğlu olarak tanıtır ve derin bir sevgi ve sonsuz umut mesajı sunar.

Vurgular:

  1. Hayatı Değiştiren Mesaj: "Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, yalnız Oğlunu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama her biri sonsuz yaşama sahip olsun" (Yuhanna 3:16) gibi ayetlerle İncil'in kalbine dalmış gibi olacaksınız. Bu sözler, Hristiyanlığın özünü ve Tanrı'nın insanlık için sınırsız sevgisini özetler.

  2. Duyuru Aracı: Bu kitapçık, Türkçe konuşan kişilerle İncil'i paylaşmak için değerli bir kaynak olarak hizmet eder, arkadaşlar, aile üyeleri veya ruhsal rehberlik arayışındaki kişiler olsun, kompakt boyutu, anlaşılır dili ve etkileyici sunumu sayesinde vaaz ve dağıtım için idealdir.

  3. Yüksek Kaliteli Üretim: Gute Botschaft Verlag tarafından yayımlanan, Hristiyan literatüründe güvenilen bir isim olan bu yayının doğruluğuna ve üstün kalitesine güvenebilirsiniz.

"Yuhanna," sadece bir kitapçık değil, Türkçe konuşulan dünyayla İsa Mesih'in hayatı değiştiren mesajını paylaşmanın güçlü bir aracıdır. Siz de vaazda aktif olarak yer alıyor, inancınızı derinleştirmeyi düşünüyor veya anlamlı bir hediye arıyorsanız, bu kitapçık, Tanrı'nın Sözünü yayma konusundaki ortağınızdır.

Bugün "Yuhanna"nızı sipariş edin ve Türkçe dilinde manevi tatmin arayanlara sevgi, umut ve kurtuluşun mesajını dokunarak, yaşamları dönüştürme misyonunun bir parçası olun. Bu değerli vaaz kaynağıyla ruhlara kalıcı bir etki yapın.

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review