Loading... Please wait...

Biblia - Slovensky Ekumenicky Preklad / Slovak Ecumenical Bible with deuterocanonical books / Slovenská Biblická Spoločnost 2018 / Black Imitation Leather bound

$69.99
SKU:
9788089846191
Weight:
23.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Biblia - Slovensky Ekumenicky Preklad / Slovak Ecumenical Bible with deuterocanonical books / Slovenská Biblická Spoločnost 2018 / Black Imitation Leather bound

Imitation Leather bound 2018

ISBN-10: 808984619X

ISBN: 9788089846191  /  978-8089846191

PUBLISHER: Slovenská Biblická Spoločnost

PAGES: 1432

LANGUAGE: Slovak / Slovensky

Dimensions: 132 x 193 mm

 

Desciption in Slovak:

4. opravené vydanie

Slovo „ekumenický“ naznačuje, že tento moderný preklad je určený každému, bez ohľadu na príslušnosť ku konfesii. Na jeho vzniku sa podieľali biblickí odborníci z 11 cirkví na Slovensku. Ich spoločným cieľom bolo pretlmočiť biblické posolstvo z hebrejčiny a gréčtiny do zrozumiteľnej a ľubozvučnej slovenčiny. Biblia vyšla v dvoch verziách: bez deuterokánonických kníh a s deuterokánonickými knihami. Prácu prekladateľských skupín viedli prof. ThDr. Juraj Bándy, doc. ThDr. Ján Grešo a prof. ThDr. Karol Gábriš. Preklad vydala Slovenská biblická spoločnosť poprvýkrát v roku 2007 a najnovšie 4. opravené vydanie v roku 2018.

Okrem opráv toho, čo sa napriek najlepšej snahe o bezchybnosť v texte objaví, sa trojčlenný tím biblistov zameral na prepracovanie textu Novej zmluvy v duchu väčšej konkordantnosti. Už pri vydávaní študijnej Biblie, obsahujúcej text tretieho opraveného vydania, bolo totiž cítiť, že je dôležité verne prekladať kľúčové pojmy, vďaka ktorým môže čitateľ vnímať prepojenie medzi biblickými miestami, ktoré pri veľmi voľnom, prerozprávanom preklade zdanlivo nesúvisia. A tak krížové odkazy uvedené do predošlého vydania teraz môžu lepšie plniť svoju funkciu poukazovať na podobné myšlienky roztrúsené na iných miestach Biblie. Najviac sa to týka textu synoptických evanjelií – Matúša, Marka a Lukáša.

Pre ľahšie rozlíšenie priamej reči boli na žiadosť mnohých čitateľov do textu celej Biblie vložené úvodzovky. V priamej reči sa neraz ťažko rozlišovalo, ktorá z biblických postáv práve hovorí. Najťažšie sa to napríklad sledovalo pri prorokovi, ktorý hovorí raz sám za seba a inokedy podáva Boží výrok. Doteraz úlohu označenia priamej reči čiastočne plnili pomlčky, ktoré však majú aj iné vetné funkcie. Popri úvodzovkách prvej úrovne („“) sme použili aj úvodzovky druhej (‚‘) a tretej úrovne (»«), aby sa dali ľahšie rozlíšiť citáty v citáte.

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Biblia - Slovensky Ekumenicky Preklad / Slovak Ecumenical Bible with deuterocanonical books / Slovenská Biblická Spoločnost 2018 / Black Imitation Leather bound to your wish list.