null

Biblia - Slovak Paperback Ecumenical Bible / Slovensky Ekumenicky Preklad

No reviews yet Write a Review
$39.99
SKU:
9788089846313
UPC:
9788089846313
Weight:
25.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Biblia - Slovak Paperback Ecumenical Bible / Slovensky Ekumenicky Preklad / Slovenská biblická spoločnost 2017 / Eastern European Mission EEM

  • Paperback 2017
  • ISBN: 9788089846313  /  978-8089846313
  • ISBN-10: 8089846319
  • PUBLISHER: Slovenská biblická spoločnost
  • PAGES: 1432
  • LANGUAGE: Slovak / Slovenský

 

Description in Slovakian:

Slovenský ekumenický preklad Biblie vo vreckovom formáte v paperback väzbe.

Okrem opráv toho, čo sa napriek najlepšej snahe o bezchybnosť v texte objaví, sa trojčlenný tím biblistov zameral na prepracovanie textu Novej zmluvy v duchu väčšej konkordantnosti. Už pri vydávaní študijnej Biblie, obsahujúcej text tretieho opraveného vydania, bolo totiž cítiť, že je dôležité verne prekladať kľúčové pojmy, vďaka ktorým môže čitateľ vnímať prepojenie medzi biblickými miestami, ktoré pri veľmi voľnom, prerozprávanom preklade zdanlivo nesúvisia. A tak krížové odkazy uvedené do predošlého vydania teraz môžu lepšie plniť svoju funkciu poukazovať na podobné myšlienky roztrúsené na iných miestach Biblie. Najviac sa to týka textu synoptických evanjelií – Matúša, Marka a Lukáša.

Pre ľahšie rozlíšenie priamej reči boli na žiadosť mnohých čitateľov do textu celej Biblie vložené úvodzovky. V priamej reči sa neraz ťažko rozlišovalo, ktorá z biblických postáv práve hovorí. Najťažšie sa to napríklad sledovalo pri prorokovi, ktorý hovorí raz sám za seba a inokedy podáva Boží výrok. Doteraz úlohu označenia priamej reči čiastočne plnili pomlčky, ktoré však majú aj iné vetné funkcie. Popri úvodzovkách prvej úrovne („“) sme použili aj úvodzovky druhej (‚‘) a tretej úrovne (» «), aby sa dali ľahšie rozlíšiť citáty v citáte.

 

Slovak Ecumenical Translation Bible without deuterocanonical books. With maps and verse references.

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review