null

The Lion Graphic Bible in Lithuanian Language - Iliustruota Biblija / Graphic novel style

No reviews yet Write a Review
$49.99
SKU:
4X-AY1T-R5ZH
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

The Lion Graphic Bible in Lithuanian Language - Iliustruota Biblija 

Graphic novel style - Designed for older children

UPC: 9789986401575

Product Features

 • Format: Hardcover
 • Pages: 130
 • Publisher: Jona (2000)
 • Language: Lithuanian
 • ISBN-10: 9986401577
 • ISBN-13: 978-9986401575
 • Dimensions: 11.6 x 8.7 x 0.7 inches

Overview

The "Lion Graphic Bible" in Lithuanian, also known as "Iliustruota Biblija," is a unique and engaging way to present the Bible to older children. This graphic novel-style Bible spans the entire narrative of the scriptures, making it accessible and interesting for young readers. Published by Jona in 2000, this hardcover edition combines vivid illustrations with the timeless stories of the Bible, bringing the text to life in a visually compelling way.

Interesting Facts

 • Graphic Novel Style: The graphic novel format of this Bible makes it particularly appealing to older children and teens, who may find traditional text-heavy Bibles less engaging.
 • Comprehensive Coverage: Despite its concise length, this edition covers the entire span of the Bible narrative, from Genesis to Revelation, ensuring a comprehensive understanding of the scriptures.
 • Educational Tool: The visual style aids in comprehension and retention, making it an excellent resource for both personal reading and educational settings.
 • Publisher: Jona is known for producing high-quality religious and educational materials, and this graphic Bible is a testament to their commitment to making the Bible accessible to younger audiences.
 • Durable Format: The hardcover binding ensures the book's durability, making it a long-lasting addition to any child's library.

Key Credits

 • Publisher: Jona
 • Language: Lithuanian
 • Illustrations: Graphic novel format

Apžvalga

„Liūto Iliustruota Biblija“ lietuvių kalba yra unikalus ir įtraukiantis būdas pristatyti Bibliją vyresniems vaikams. Ši grafinio romano stiliaus Biblija apima visą Šventojo Rašto pasakojimą, padarydama jį prieinamą ir įdomų jauniesiems skaitytojams. Išleista Jona leidyklos 2000 metais, ši kietais viršeliais knyga sujungia ryškias iliustracijas su nesenstančiomis Biblijos istorijomis, atgaivindama tekstą vizualiai patraukliu būdu.

Įdomūs Faktai

 • Grafinio Romano Stilius: Grafinio romano formatas daro šią Bibliją ypač patrauklią vyresniems vaikams ir paaugliams, kurie gali rasti tradicines tekstu užpildytas Biblijas mažiau įdomias.
 • Išsamus Turinys: Nepaisant savo kompaktiško dydžio, šis leidimas apima visą Biblijos pasakojimą nuo Pradžios iki Apreiškimo, užtikrindamas visapusišką Šventojo Rašto supratimą.
 • Mokomoji Priemonė: Vizualinis stilius padeda geriau suprasti ir įsiminti, todėl tai puiki priemonė tiek asmeniniam skaitymui, tiek edukacinėms aplinkoms.
 • Leidėjas: Jona yra žinoma dėl aukštos kokybės religinių ir edukacinių medžiagų, ir ši iliustruota Biblija yra jų įsipareigojimo padaryti Bibliją prieinamą jaunesnei auditorijai įrodymas.
 • Patvarus Formatas: Kieti viršeliai užtikrina knygos patvarumą, todėl ji yra ilgaamžė pridėtinė vertė bet kuriai vaikų bibliotekai.

Pagrindiniai Kredentai

 • Leidėjas: Jona
 • Kalba: Lietuvių
 • Iliustracijos: Grafinio romano formatas

Product Reviews

No reviews yet Write a Review