null

BIBLIJA Lithuanian HC Bible by American Bible Society

No reviews yet Write a Review
$79.99
SKU:
9789986790334
UPC:
9789986790334
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

BIBLIJA Lithuanian HC Bible

UPC: 9789986790334

Product Details

 • Format: Hardcover
 • Pages: 1000
 • Publisher: American Bible Society
 • Publication Date: January 1, 2005
 • Language: Lithuanian
 • ISBN-10: 9986790336
 • ISBN-13: 978-9986790334 / 9789986790334
 • Dimensions: 8.1 x 5 x 1.7 inches
 • Shipping Weight: 1.8 pounds

Product Features

 • Durable hardcover binding
 • Comprehensive Lithuanian translation of the Bible
 • Includes both the Old and New Testaments
 • High-quality paper for enhanced readability
 • Compact and portable design for convenience

Overview

The "BIBLIJA Lithuanian HC Bible" is a comprehensive edition of the Holy Scriptures, published by the American Bible Society on January 1, 2005. This 1000-page hardcover Bible features a durable binding and high-quality paper, ensuring longevity and readability. The Bible includes both the Old and New Testaments, providing a complete and faithful Lithuanian translation of the Scriptures. Its compact size makes it ideal for personal study, church use, and travel.

Interesting Facts

 • This Lithuanian Bible provides an accurate and readable translation, making it a valuable resource for Lithuanian-speaking Christians.
 • Published by the American Bible Society, an organization committed to making the Bible accessible to people worldwide.
 • The durable hardcover binding ensures that this Bible will withstand frequent use and handling.

Key Credits

 • Publisher: American Bible Society

Relevant Hashtags

#LithuanianBible #HardcoverBible #LithuanianScriptures #BibleStudy #AmericanBibleSociety #ChristianLiterature #LithuanianFaith

Produkto Ypatybės

 • Patvarūs kieti viršeliai
 • Visapusiškas lietuviškas Biblijos vertimas
 • Apima tiek Senąjį, tiek Naująjį Testamentą
 • Aukštos kokybės popierius geresniam skaitymui
 • Kompaktiškas ir nešiojamas dizainas

Apžvalga

"BIBLIJA Lietuviška Kietų Viršelių Biblija" yra visapusiška Šventojo Rašto laida, kurią 2005 m. sausio 1 d. išleido American Bible Society. Ši 1000 puslapių kietų viršelių Biblija pasižymi patvariu įrišimu ir aukštos kokybės popieriumi, užtikrinančiu ilgaamžiškumą ir skaitomumą. Biblija apima tiek Senąjį, tiek Naująjį Testamentą, suteikdama pilną ir ištikimą lietuvišką Šventojo Rašto vertimą. Jos kompaktiškas dydis leidžia patogiai naudoti asmeninei studijai, bažnyčios pamaldoms ir kelionėms.

Įdomūs Faktai

 • Ši lietuviška Biblija suteikia tikslų ir skaitomą vertimą, todėl tai yra vertingas šaltinis lietuviškai kalbantiems krikščionims.
 • Leidėjas American Bible Society yra pasiryžęs padaryti Bibliją prieinamą žmonėms visame pasaulyje.
 • Patvarus kietų viršelių įrišimas užtikrina, kad ši Biblija atlaikys dažną naudojimą ir tvarkymą.

Pagrindiniai Kreditai

 • Leidėjas: American Bible Society

Relevantie mirkļbirki

#LietuviškaBiblija #KietiViršeliaiBiblija #LietuviškasRaštas #BiblijosStudijos #AmericanBibleSociety #KrikščioniškaLiteratūra #LietuvosTikejimas

Product Reviews

No reviews yet Write a Review