null

Slovakian New Testament with Psalms / Roman Catholic Edition / Nová Zmluva a Žalmy, slovenská

No reviews yet Write a Review
$29.99
SKU:
978071629603
Weight:
8.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Slovakian New Testament with Psalms / Roman Catholic Edition / Nová Zmluva a Žalmy, slovenská, rímskokatolícka 

  • Slovak Liturgical Commission / Spolok Svätého Vojtecha
  • Vinyl Bound
  • Pages 816
  • Size 13 x 9 x 2,5 cm
  • Weight 240 gram
  • ISBN 978071629603 / 978-071629603

 

Summary: 

The Roman Catholic translation of the New Testament and the Psalms, translated by the Editorial Board of the Slovak Liturgical Commission in 2010. The introduction to the New Contributions was prepared by prof. Jozef Heriban SDB. Issuance in the pocket format was published in St. John's College. Vojtecha in 2013. Soft vinyl cover.

Rímskokatolícky preklad Nového zákona a Knihy žalmov podľa prekladu redakčnej rady Slovenskej liturgickej komisie z roku 2010. Úvody k novozmluvným spisom vypracoval prof. Jozef Heriban SDB. Vydanie vo vreckovom formáte vyšlo v Spolku sv. Vojtecha v roku 2013. Má mäkkú väzbu, bordový obal so zlatou razbou a bielu lacetku. 

 

Zhrnutie:

Rímskokatolícky preklad Nového zákona a žalmov v preklade Redakčnej rady Slovenskej liturgickej komisie v roku 2010. Úvod k Novým príspevkom pripravil prof. Jozef Heriban SDB. Vydanie vo vreckovom formáte vyšlo v St. John's College. Vojtecha v roku 2013. Mäkký vinylový obal.

 

Rímskokatolícky preklad Nového zákona a Knihy žalmov podľa prekladu redakčnej rady Slovenskej liturgickej komisie z roku 2010. Úvody k novozmluvným spisom vypracoval prof. Jozef Heriban SDB. Vydanie vo vreckovom formáte vyšlo v Spolku sv. Vojtecha v roku 2013. Má mäkkú istotu, bordový obal so zlatou razbou a bielu lacetku.

 

slovak-catholic-nt-2-.jpg

slovak-catholic-nt-8-.jpg

Product Reviews

No reviews yet Write a Review