null

Nová Zmluva / Slovak Illustrated New Testament / Slovenská biblická spoloénost 1992

No reviews yet Write a Review
$29.99
SKU:
SlovakNTillustrated
UPC:
SlovakNTillustrated
Weight:
24.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Nová Zmluva / Slovak Illustrated New Testament / Slovak NT / Preklad s obrazmi a vysvetlivkami / Slovenská biblická spoloénost 1992 / Hardcover / Translated from Greek texts

Product Details

Experience the beauty and depth of the New Testament with this illustrated Slovak translation. The Nová Zmluva, published by Slovenská biblická spoloénost in 1992, features:

 • Pages: 430
 • Language: Slovak
 • Publisher: Slovenská biblická spoloénost
 • Translation from Greek texts

Overview

This edition of the Nová Zmluva includes more than just the biblical text. It also features introductions to each group of books, chapter and section headings, inter-Gospel references, and copious colour illustrations and maps. The illustrations and maps, provided by the United Bible Societies, Stuttgart c.1974, add visual interest and context to the text.

The translation itself is a preklad s obrazmi a vysvetlivkami, or a translation with images and explanations. This means that in addition to the biblical text, readers will find introductions to each section of the New Testament, as well as explanations of important or little-known biblical concepts.

The Nová Zmluva is a beautiful and thought-provoking translation that is sure to be a valuable resource for anyone seeking to deepen their understanding of the New Testament.

Product Specifications

 • Format: Hardcover
 • Pages: 430
 • Language: Slovak
 • Publisher: Slovenská biblická spoloénost
 • Translation from Greek texts

Interesting Facts

 • This edition of the Nová Zmluva includes copious colour illustrations and maps, provided by the United Bible Societies, Stuttgart c.1974.
 • The translation is a preklad s obrazmi a vysvetlivkami, or a translation with images and explanations.

Prehľad

Toto vydanie Novej Zmluvy obsahuje viac než len biblický text. Obsahuje tiež úvody ku každej skupine kníh, nadpisy kapitol a oddielov, odkazy na jednotlivé evanjeliá a množstvo farebných ilustrácií a máp. Ilustrácie a mapy, ktoré poskytla United Bible Societies, Stuttgart c.1974, dodávajú textu vizuálnu zaujímavosť a kontext.

Samotný preklad je preklad s obrazmi a vysvetlivkami, alebo preklad s obrázkami a vysvetlivkami. To znamená, že okrem biblického textu tu čitatelia nájdu úvody ku každej časti Nového zákona, ako aj vysvetlenia dôležitých či málo známych biblických pojmov.

Nová Zmluva je krásny a podnetný preklad, ktorý bude určite cenným zdrojom pre každého, kto chce prehĺbiť svoje chápanie Nového zákona.

Špecifikácia výrobku

Formát: Pevná väzba
Strany: 430
Jazyk: slovenský
Vydavateľstvo: Slovenská biblická spoločnosť
Preklad z gréckych textov


Zaujímavosti

Toto vydanie Novej Zmluvy obsahuje množstvo farebných ilustrácií a máp, ktoré poskytli Spojené biblické spoločnosti, Stuttgart okolo roku 1974.
Prekladom je preklad s obrazmi a vysvetlivkami, alebo preklad s obrázkami a vysvetlivkami.

Cast and Crew

 • Publisher: Slovenská biblická spoloénost
 • Translation: Preklad z gréckeho jazyka
 • Illustrations: United Bible Societies, Stuttgart c.1974

Product Reviews

No reviews yet Write a Review