null

Nová Zmluva a Žalmy - Slovak New Testament and Psalms / Black Hardcover / Tranoscius Liptovsky Mikuláš 2011

No reviews yet Write a Review
$29.99
SKU:
9788071403616.
UPC:
9788071403616
Weight:
18.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Nová Zmluva a Žalmy - Slovak New Testament and Psalms / Black Hardcover / Tranoscius Liptovsky Mikuláš 2011

Product Details

 • Title: Nová Zmluva a Žalmy (Slovak New Testament and Psalms)
 • Author: N/A
 • Publisher: Tranoscius
 • Publication Date: 2011
 • ISBN: 978-8071403616
 • ISBN-10: 807140361X
 • Pages: 371
 • Format: Hardcover, Black

Overview

The Nová Zmluva a Žalmy, or Slovak New Testament and Psalms, is a cherished and long-awaited publication that brings together two of the most revered texts in the Christian tradition. This hardcover edition, published by Tranoscius in 2011, presents the New Testament and Psalms in the Slovak language, offering readers a profound and accessible connection to the timeless spiritual wisdom contained within.

Printed on delicate silk-like paper and featuring two ribbon markers, this edition of the Nová Zmluva a Žalmy is a true work of craftsmanship, designed to be both visually stunning and easy to navigate. The inclusion of chronological tables and maps further enhances the reader's understanding and engagement with the text, providing valuable historical and geographical context.

Beyond its physical attributes, the Nová Zmluva a Žalmy stands as a testament to the enduring power of the Christian faith and its ability to transcend linguistic and cultural boundaries. As readers immerse themselves in the timeless narratives and poetic expressions of the New Testament and Psalms, they are invited to embark on a profound spiritual journey, one that has the potential to inspire, comfort, and transform.

Whether used for personal devotion, scholarly study, or simply as a cherished addition to one's literary collection, the Nová Zmluva a Žalmy is a remarkable and essential work that deserves a place on the shelves of any discerning reader of Christian literature.

Product Specifications

 • Hardcover, Black
 • Dimensions: 14.0 x 22.0 x 1.6 cm
 • Language: Slovak (Slovenský)
 • Publisher: Tranoscius
 • Publication Date: 2011

Interesting Facts

 • This edition of the Nová Zmluva a Žalmy marks the long-awaited re-publication of the Slovak New Testament and Psalms in a hardcover format.
 • The text is printed on thin, silk-like paper, giving the book a luxurious and delicate feel.
 • The inclusion of chronological tables and maps provides valuable historical and geographical context for readers.
 • The Nová Zmluva a Žalmy has been a cherished part of Slovak Christian culture for generations, and this new edition ensures its continued accessibility and relevance.

Prehľad

Nová Zmluva a Žalmy, čiže Slovenský Nový zákon a žalmy, je obľúbená a dlho očakávaná publikácia, ktorá spája dva najuznávanejšie texty kresťanskej tradície. Toto vydanie v pevnej väzbe, ktoré vydalo vydavateľstvo Tranoscius v roku 2011, predstavuje Nový zákon a žalmy v slovenskom jazyku a ponúka čitateľom hlboké a dostupné spojenie s nadčasovou duchovnou múdrosťou, ktorá je v ňom obsiahnutá.

Toto vydanie Novej Zmluvy a Žalmy, vytlačené na jemnom hodvábnom papieri a s dvoma fixkami, je skutočným remeselným dielom, ktoré je navrhnuté tak, aby bolo vizuálne ohromujúce a ľahko sa v ňom ovládalo. Zahrnutie chronologických tabuliek a máp ďalej zlepšuje porozumenie a zapojenie čitateľa do textu a poskytuje cenný historický a geografický kontext.

Okrem fyzických vlastností je Nová Zmluva a Žalmy dôkazom trvalej sily kresťanskej viery a jej schopnosti prekračovať jazykové a kultúrne hranice. Keď sa čitatelia ponoria do nadčasových príbehov a poetických vyjadrení Nového zákona a žalmov, sú pozvaní vydať sa na hlbokú duchovnú cestu, ktorá má potenciál inšpirovať, utešovať a transformovať.

Nová Zmluva a Žalmy je pozoruhodným a zásadným dielom, ktoré si zaslúži miesto na polici každého náročného čitateľa kresťanskej literatúry, či už sa používa na osobnú úctu, vedecké štúdium, alebo len ako cenný doplnok literárnej zbierky.

Špecifikácia výrobku

Pevná väzba, čierna
Rozmery: 14,0 x 22,0 x 1,6 cm
Jazyk: slovenský (slovenský)
Vydavateľstvo: Tranoscius
Dátum vydania: 2011

Zaujímavosti

Toto vydanie Novej Zmluvy a Žalmy predstavuje dlho očakávané znovuvydanie slovenského Nového zákona a žalmov v pevnej väzbe.
Text je vytlačený na tenkom hodvábnom papieri, ktorý dodáva knihe luxusný a jemný nádych.
Zahrnutie chronologických tabuliek a máp poskytuje čitateľom cenný historický a geografický kontext.
Nová Zmluva a Žalmy je už po generácie obľúbenou súčasťou slovenskej kresťanskej kultúry a toto nové vydanie zabezpečuje jej trvalú dostupnosť a aktuálnosť.

 

 

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review