null

Slovak Holy Bible, Black Vinyl – Translated from Original Language by Prof. Jozef Rohacek

No reviews yet Write a Review
$79.99
SKU:
9788085486865
UPC:
9788085486865
Condition:
New
Weight:
20.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Slovak Holy Bible, Black Vinyl – Translated from Original Language by Prof. Jozef Rohacek

Svata Biblia, Cierny Kryt: Z Povodnych Jazykov Prelozil Prof. Josef Rohacek

Product Details

 • Title: Svata Biblia, Cierny Kryt (Slovak Holy Bible, Black Vinyl)
 • Subtitle: Z Povodnych Jazykov Prelozil Prof. Josef Rohacek
 • Authors: Josef Rohacek, Ivan Rohacek
 • Binding: Vinyl Bound
 • Edition: 2015
 • Publisher: Slovenska Biblicka Spolocnost
 • Language: Slovak
 • Pages: 1355
 • ISBN: 9788085486865 / 978-8085486865

Overview

The "Svata Biblia, Cierny Kryt" is a comprehensive and authoritative edition of the Holy Bible in the Slovak language, translated directly from the original Hebrew, Aramaic, and Greek texts by the renowned scholar Prof. Jozef Rohacek. This vinyl-bound edition features a sleek and durable black cover, making it a practical and visually appealing choice for personal use, small group study, or church reference.

Presented in a double-column format with cross-references and maps at the end, this Slovak Bible offers readers a user-friendly and informative reading experience. The text is based on the second revised edition from 1969, ensuring that it represents a reliable and widely accepted translation of the scriptures.

In addition to the biblical text, this edition includes a wealth of supplementary features, such as color maps and a reference guide to the months, weights, measures, and currencies used in biblical times. These resources help to provide valuable context and enhance the reader's understanding of the historical and cultural setting of the scriptures.

Whether you are a lifelong Slovak-speaking Christian or someone exploring the faith for the first time, the "Svata Biblia, Cierny Kryt" is an essential resource that will deepen your engagement with the Word of God and strengthen your spiritual journey.

Prehľad

"Svata Biblia, Cierny Kryt" je obsiahle a smerodajne vydanie Svätej biblie v slovenskom jazyku, prelozene priamo z hebrejskych, aramejskych a greckych textov renomovanym vedcom prof. Jozefom Rohacekom. Táto vinylová edícia má elegantný a odolný čierny obal, vďaka čomu je praktickou a vizuálne príťažlivou voľbou pre osobné použitie, štúdium v malých skupinách alebo cirkevné referencie.

Táto slovenská Biblia, prezentovaná v dvojstĺpcovom formáte s krížovými odkazmi a mapami na konci, ponúka čitateľom užívateľsky príjemné a poučné čítanie. Text vychádza z druhého revidovaného vydania z roku 1969, čím sa zaisťuje, že predstavuje spoľahlivý a široko akceptovaný preklad Písma.

Okrem biblického textu obsahuje toto vydanie množstvo doplnkových prvkov, ako sú farebné mapy a referenčná príručka k mesiacom, váham, mieram a menám používaným v biblických časoch. Tieto zdroje pomáhajú poskytnúť hodnotný kontext a zlepšiť čitateľovi pochopenie historického a kultúrneho prostredia písiem.

Či už ste celoživotný slovensky hovoriaci kresťan alebo niekto, kto vieru objavuje prvýkrát, „Svata Biblia, Čierny Kryt“ je nevyhnutným zdrojom, ktorý prehĺbi vaše zapojenie sa do Božieho slova a posilní vašu duchovnú cestu.

Product Specifications

 • Black vinyl binding
 • 1355 pages
 • Double-column format with cross-references
 • Includes color maps and reference guide
 • Translated from the original languages by Prof. Jozef Rohacek

img-5788.jpg

img-5796.jpg

Product Reviews

No reviews yet Write a Review