null

Slovak Language Holy Bible, Brown Leather with Zipper / Svata Biblia, Hnedá Koža so Zipsom – z Povodnych Jazykov Prelozil Prof. Jozef Rohacek

No reviews yet Write a Review
$99.99
SKU:
3N-7E19-O919
Condition:
New
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Slovak Language Holy Bible, Brown Leather with Zipper

Svata Biblia, Hnedá Koža so Zipsom – z Povodnych Jazykov Prelozil Prof. Jozef Rohacek

Product Details

 • Title: Svata Biblia, Hnedá Koža so Zipsom (Slovak Language Holy Bible, Brown Leather with Zipper)
 • Subtitle: z Povodnych Jazykov Prelozil Prof. Jozef Rohacek
 • Author: Prof. Jozef Rohacek
 • Binding: Leather Bound
 • Edition: 2015
 • Publisher: Slovenska Biblicka Spolocnost
 • Language: Slovak
 • Pages: 1360
 • ISBN: 9788085486919

Overview

The "Svata Biblia, Hnedá Koža so Zipsom" is a premium edition of the Holy Bible in the Slovak language, featuring a durable and elegant brown leather binding with a convenient zipper closure. Translated directly from the original Hebrew, Aramaic, and Greek texts by the renowned scholar Prof. Jozef Rohacek, this Bible offers Slovak-speaking Christians a reliable and accessible version of the scriptures.

The leather cover not only provides a visually appealing and tactile experience but also ensures the longevity of this Bible, making it a cherished companion for personal devotion, small group study, or church use. The zipper closure further enhances the practicality of this edition, allowing readers to keep the pages protected and secure while on the go.

Spanning 1360 pages, this Slovak Bible contains the complete text of the Old and New Testaments, ensuring that readers have access to the full breadth of the biblical canon. Whether you are a lifelong believer or new to the Christian faith, the "Svata Biblia, Hnedá Koža so Zipsom" is an essential resource that will deepen your understanding of God's Word and strengthen your spiritual journey.

Prehľad

"Svata Biblia, Hnedá Koža so Zipsom" je prémiové vydanie Svätej Biblie v slovenskom jazyku s odolnou a elegantnou hnedou koženou väzbou s pohodlným zapínaním na zips. Táto Biblia, ktorú preložil priamo z pôvodných hebrejských, aramejských a gréckych textov renomovaný učenec prof. Jozef Roháček, ponúka slovensky hovoriacim kresťanom spoľahlivú a dostupnú verziu Svätého písma.

Kožený obal poskytuje nielen vizuálne príťažlivý a hmatový zážitok, ale zaisťuje aj dlhú životnosť tejto Biblie, vďaka čomu je váženým spoločníkom pri osobnej oddanosti, pri štúdiu v malých skupinách alebo v kostole. Zapínanie na zips ešte viac zvyšuje praktickosť tejto edície a umožňuje čitateľom udržiavať stránky chránené a zabezpečené aj na cestách.

Táto slovenská Biblia na 1360 stranách obsahuje kompletný text Starého a Nového zákona, čím zabezpečuje čitateľom prístup k celej šírke biblického kánonu. Či už ste celoživotným veriacim alebo ste v kresťanskej viere nováčikom, „Svata Biblia, Hnedá Koža so Zipsom“ je nevyhnutným zdrojom, ktorý prehĺbi vaše pochopenie Božieho slova a posilní vašu duchovnú cestu.

Product Specifications

 • Brown leather binding with zipper closure
 • 1360 pages
 • Translated directly from the original languages by Prof. Jozef Rohacek
 • Contains the complete Old and New Testaments

Product Reviews

No reviews yet Write a Review