null

Svätá Biblia Roháčkov Preklad / Slovak Brown Leather bound Bible with golden edges and thumb index

No reviews yet Write a Review
$88.00
SKU:
9788089846641
UPC:
9788089846641
Weight:
35.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Svätá Biblia Roháčkov Preklad / Slovak Brown Leather bound Bible with golden edges and thumb index

Z Povodnych Jazykov Preložil Prof. Jozef Roháček / Slovenská Biblická Spoločnost 2020

Product Details

 • ISBN: 978-8089846641
 • ISBN-10: 8089846645
 • Publisher: Slovenská biblická spoločnost
 • Pages: 1360
 • Language: Slovak / Slovenský
 • Format: Leather Bound
 • Release Year: 2020

Overview

This edition of the Slovak Holy Bible is a translation from the original languages by Professor Jozef Roháček. The text is based on the second revised edition from 1969, presenting a challenging yet faithful rendering of the Scriptures in an archaic, grammatically distinct Slovak.

The Roháček translation places significant demands on the reader, not only through its use of an older, more formal Slovak language, but also in its unique terminology and phrasing chosen by the translator. This edition aims to provide readers with a comprehensive and authoritative version of the Bible in the Slovak language.

The Bible is presented in a brown leather binding with golden edges and a thumb index, adding an elegant and reverent touch to this devotional resource. The inclusion of maps and verse references further enhances the reader's experience and understanding of the sacred text.

This edition of the Roháček Slovak Holy Bible will be appreciated by those seeking a faithful and scholarly translation, as well as readers interested in exploring the richness of the Slovak language and its unique approach to rendering the Word of God.

Product Specifications

 • Format: Leather Bound
 • Color: Brown
 • Edges: Golden
 • Pages: 1360
 • Publisher: Slovenská biblická spoločnost
 • Language: Slovak / Slovenský
 • Features: Thumb Index

Interesting Facts

 • The text of this edition is based on the second revised edition of the Roháček translation from 1969.
 • The Roháček translation is known for its archaic, grammatically distinct Slovak language and unique terminology.
 • The elegant leather binding with golden edges and thumb index adds a sense of reverence to this devotional resource.

Prehľad

Toto vydanie Slovenskej svätej Biblie je prekladom z pôvodných jazykov, ktorý uskutočnil profesor Jozef Roháček. Text vychádza z druhého revidovaného vydania z roku 1969 a predstavuje náročné, no verné stvárnenie Písma v archaickej, gramaticky odlišnej slovenčine.

Roháčkov preklad kladie na čitateľa značné nároky nielen starou, formálnejšou slovenčinou, ale aj jedinečnou terminológiou a formuláciami, ktoré zvolil prekladateľ. Toto vydanie má za cieľ poskytnúť čitateľom komplexnú a autoritatívnu verziu Biblie v slovenskom jazyku.

Biblia je prezentovaná v hnedej koženej väzbe so zlatými hranami a registrom, čo dodáva tomuto andakčnému zdroju elegantný a uctivý charakter. Zahrnutie máp a odkazov na verše ďalej obohacuje čitateľovu skúsenosť a porozumenie posvätného textu.

Toto vydanie Roháčkovho prekladu Slovenskej svätej Biblie ocenia tí, ktorí hľadajú verný a učený preklad, ako aj čitatelia zaujímajúci sa o bohatstvo slovenského jazyka a jeho jedinečný prístup k sprostredkovaniu Božieho slova.

Technické parametre

 • Formát: Viazaná v koži
 • Farba: Hnedá
 • Hrany: Zlaté
 • Počet strán: 1360
 • Vydavateľ: Slovenská biblická spoločnosť
 • Jazyk: Slovenský
 • Funkcie: Register

Zaujímavé fakty

 • Text tohto vydania vychádza z druhého revidovaného vydania Roháčkovho prekladu z roku 1969.
 • Roháčkov preklad je známy svojou archaickou, gramaticky odlišnou slovenčinou a jedinečnou terminológiou.
 • Elegantná kožená väzba so zlatými hranami a registrom dodáva tomuto andakčnému zdroju pocit úcty.

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review