null

Romanian - English Bilingual Holy Bible RDCV - NKJV / Burgundy

1 review Write a Review
$149.99
SKU:
9789738983298
UPC:
9789738983298
Weight:
15.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Romanian - English Bilingual Holy Bible RDCV - NKJV

Burgundy / Genuine Leather Bound / Biblia Bilingvă Romănă - Engleză / Golden Edges, Thumb index / 2013 Romanian Bible Society / Words of Christ in Red

UPC: 9789738983298

Product Features

 • Format: Leather Bound
 • Pages: 1944
 • Publisher: Romanian Bible Society (2013)
 • Language: Romanian, English
 • ISBN: 978-9738983298
 • Special Features: Burgundy genuine leather cover, golden edges, thumb index, words of Christ in red, table of measurements, side-by-side two-column text

Overview

The "Romanian - English Bilingual Holy Bible RDCV - NKJV" is a beautifully crafted edition of the Holy Scriptures, featuring the Revised Dumitru Cornilescu Version (RDCV) and the New King James Version (NKJV) in a side-by-side, two-column format. This bilingual Bible, bound in genuine burgundy leather with golden edges and a thumb index, is designed for both Romanian and English-speaking Christians. The words of Christ are printed in red, adding a special emphasis to His teachings.

Interesting Facts

 • Bilingual Format: This Bible presents the Romanian Revised Dumitru Cornilescu Version (RDCV) alongside the New King James Version (NKJV) in English, making it an excellent tool for bilingual readers and those studying both languages.
 • Design: The genuine burgundy leather cover with golden edges and thumb index not only ensures durability but also adds a touch of elegance, making it suitable for regular use and display.
 • Special Features: Words of Christ are highlighted in red for easy reference. The Bible also includes a table of measurements, enhancing its utility for study and reference.
 • Limited Edition: Only 7,000 copies were printed, making this edition a valuable collector's item.

Key Credits

 • Publisher: Romanian Bible Society (2013)

Hashtags

#RomanianEnglishBible #BilingualBible #RDCV #NKJV #BibleSociety #ChristianFaith #LeatherBoundBible #GoldenEdgesBible #ThumbIndexBible #BibliaBilingvă #ReligiousText #BiblicalStudy

Prezentare

"Biblia Bilingvă Română - Engleză RDCV - NKJV" este o ediție frumos realizată a Sfintelor Scripturi, prezentând Versiunea Dumitru Cornilescu Revizuită Ortografic (RDCV) și Versiunea New King James (NKJV) într-un format bilingv, cu text în două coloane. Această Biblie, legată în piele genuină de culoare burgundy, cu margini aurii și index alfabetic, este concepută pentru creștinii vorbitori de limbă română și engleză. Cuvintele lui Hristos sunt tipărite în roșu, adăugând un accent special învățăturilor Sale.

Fapte Interesante

 • Format Bilingv: Această Biblie prezintă Versiunea Dumitru Cornilescu Revizuită Ortografic (RDCV) alături de Versiunea New King James (NKJV) în engleză, fiind un instrument excelent pentru cititorii bilingvi și cei care studiază ambele limbi.
 • Design: Coperta din piele genuină de culoare burgundy cu margini aurii și index alfabetic nu doar că asigură durabilitatea, dar adaugă și o notă de eleganță, făcând-o potrivită pentru utilizare regulată și afișare.
 • Caracteristici Speciale: Cuvintele lui Hristos sunt evidențiate în roșu pentru referință ușoară. Biblia include, de asemenea, un tabel de măsurători, sporindu-i utilitatea pentru studiu și referință.
 • Ediție Limitată: Doar 7.000 de exemplare au fost tipărite, făcând din această ediție un obiect valoros de colecție.

Credite Principale

 • Editura: Societatea Biblică Română (2013)

Hashtag-uri

#BibliaRomânăEngleză #BibliaBilingvă #RDCV #NKJV #SocietateaBiblică #CredințăCreștină #BibliaLegatăÎnPiele #MarginiAurii #IndexAlfabetic #TextReligios #StudiulBiblic

 

 

 

romanian-english-bilingual-holy-bible-rdcv-nkjv-burgundy-genuine-leather-bound-biblia-bilingv-rom-n-englez-golden-edges-thumb-index-2013-romanian-bible-society-2-.jpg

romanian-english-bilingual-holy-bible-rdcv-nkjv-burgundy-genuine-leather-bound-biblia-bilingv-rom-n-englez-golden-edges-thumb-index-2013-romanian-bible-society-6-.jpg

romanian-english-bilingual-holy-bible-rdcv-nkjv-burgundy-genuine-leather-bound-biblia-bilingv-rom-n-englez-golden-edges-thumb-index-2013-romanian-bible-society-17-.jpg

romanian-english-bilingual-holy-bible-rdcv-nkjv-burgundy-genuine-leather-bound-biblia-bilingv-rom-n-englez-golden-edges-thumb-index-2013-romanian-bible-society-21-.jpg

 

Product Reviews

 • 5

  i 'am not recive yet

  Unknown on Oct 10th 2017

  I can't wait to have in my hand the holly words of God