null

Nowe Przymierze – New Testament / English-Polish Bilingual New Testament / New Living Translation (NLT) English Text

No reviews yet Write a Review
$17.94
SKU:
8E-BDDX-Q63K
Condition:
New
Weight:
0.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Nowe Przymierze – New Testament / English-Polish Bilingual New Testament / New Living Translation (NLT) English Text

Product Features

 • Title: Nowe Przymierze – New Testament / English-Polish Bilingual New Testament
 • Translations: New Living Translation (NLT) English Text, Polish Translation
 • Binding: Paperback
 • Edition: 2011
 • Publisher: Ewangeliczny Instytut Biblijny
 • Language: English, Polish
 • Pages: 1019
 • SKU: 700535068222

Description

The Nowe Przymierze – New Testament / English-Polish Bilingual New Testament is a unique spiritual resource that brings together the New Living Translation (NLT) of the New Testament in English with its counterpart in Polish. Published by the Ewangeliczny Instytut Biblijny in 2011, this paperback edition spans 1019 pages, offering a comprehensive bilingual reading experience. This edition is designed to cater to the needs of bilingual readers, language learners, and those engaged in cross-cultural Christian ministry or academic study of the Scriptures. The side-by-side presentation of the English and Polish texts allows for an immersive study experience, facilitating a deeper understanding of the New Testament scriptures.

Interesting

 • The New Living Translation (NLT) is known for its thought-for-thought translation philosophy, aiming to provide a clear and understandable English text that remains faithful to the original languages.
 • The Ewangeliczny Instytut Biblijny, the publisher of this edition, is dedicated to promoting biblical literacy and providing resources for spiritual growth within the Polish-speaking community and beyond.
 • This bilingual edition serves not only as a tool for personal spiritual growth and study but also as a bridge for cultural and linguistic exchange within the Christian faith.

This English-Polish Bilingual New Testament is an invaluable resource for those seeking to explore the New Testament in both English and Polish, offering insights into the cultural nuances of biblical interpretation and application.

Opis

Nowe Przymierze – Nowy Testament / Angielsko-polski dwujęzyczny Nowy Testament to wyjątkowe źródło duchowe, które łączy New Living Translation (NLT) Nowego Testamentu w języku angielskim z jego odpowiednikiem w języku polskim. Wydane przez Ewangeliczny Instytut Biblijny w 2011 roku, to wydanie w miękkiej oprawie obejmuje 1019 stron, oferując wszechstronne możliwości czytania dwujęzycznego. To wydanie zostało opracowane z myślą o potrzebach czytelników dwujęzycznych, osób uczących się języków oraz osób zaangażowanych w międzykulturową służbę chrześcijańską lub akademickie studiowanie Pisma Świętego. Równoległa prezentacja tekstów w języku angielskim i polskim pozwala na wciągające studium, ułatwiając głębsze zrozumienie pism świętych Nowego Testamentu.

Ciekawy

New Living Translation (NLT) jest znane ze swojej przemyślanej filozofii tłumaczenia, której celem jest zapewnienie jasnego i zrozumiałego tekstu w języku angielskim, który pozostaje wierny językom oryginalnym.
Ewangeliczny Instytut Biblijny, wydawca tego wydania, zajmuje się promowaniem alfabetyzacji biblijnej i zapewnianiem zasobów umożliwiających rozwój duchowy w społeczności polskojęzycznej i poza nią.
To dwujęzyczne wydanie służy nie tylko jako narzędzie osobistego rozwoju duchowego i studiów, ale także jako pomost dla wymiany kulturowej i językowej w wierze chrześcijańskiej.
Ten angielsko-polski, dwujęzyczny Nowy Testament jest nieocenionym źródłem informacji dla osób pragnących zgłębiać Nowy Testament w języku angielskim i polskim, oferującym wgląd w kulturowe niuanse interpretacji i zastosowania Biblii.

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review