Loading... Please wait...

Chumburung Language New Testament / Abware̱se̱ŋ Wo̱re̱-ɔ (NCUNT) / Ghana

$12.97
SKU:
9781531304744
Weight:
28.80 Ounces
Quantity:

Product Description

Chumburung Language New Testament

Abware̱se̱ŋ Wo̱re̱-ɔ (NCUNT)

Ghana

 

  • Paperback: 478 pages
  • Publisher: Digital Bible Society (August 9, 2017) / Wycliffe Bible Translators
  • Language: Chumburung
  • ISBN-10: 1531304745
  • ISBN-13: 978-1531304744
  • Product Dimensions: 6 x 1.2 x 9 inches
  • Shipping Weight: 1.8 pounds

 

John 3:16 Yohanee

A kaapo̱ fe̱yɛ Wuribware̱ a kpa kaye̱‑rɔ ase̱sɛ ke̱baŋse̱‑ɔ se̱, ne̱ ɔɔ taa mò̱ gyi ko̱ŋko̱ wo̱re̱ kpeŋ ne̱ o de‑o sa ane̱ fe̱yɛ ɔke̱maa ne̱ ɔ kɔɔre̱ mò̱ o gyi‑o maa wu, amaa ɔ nya ŋkpa na kukyure ne̱ a mo̱ŋ de kɛɛ‑ɔ.

 

Chumburung (Kyongborong, Nchimburu, Nchummuru) is a Guang language spoken by 69,000 persons, mostly Chumburu by tribe and living in the Kingdom of Chumburung at both sides of the southwestern leg of Lake Volta in Ghana.

 

Chumburung
Native to Ghana
Region Kpandai District and Yeji
Native speakers
69,000 (2004)
Niger–Congo
Dialects
  • Yeji
Language codes
ISO 639-3 ncu
Glottolog chum1261

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Chumburung Language New Testament / Abware̱se̱ŋ Wo̱re̱-ɔ (NCUNT) / Ghana to your wish list.