Loading... Please wait...

1-2. Tesszalonikai levél magyarázata by WERNER MÜCHER - HUNGARIAN TRANSLATION OF Explanations to the letters of 1-2 Thessalonian

$55.00
Weight:
15.00 Ounces
Quantity:

Product Description

PAPERBACK 

ISBN: 

PAGES 88

PUBLISHER: EVANGÉLIUMI

About the Author

Werner Mücher was born in 1946 in Hückeswagen. He was married to Gudrun, b. from the stone († 2016). His second marriage is with Andrea. Knautz married.

In his ministry for the Lord Jesus, he writes books and visits many churches, mainly in German-speaking countries, where he serves the brethren with the word of God. Werner Mücher especially cares about the young people. Thus, in his lectures and books, he always strives to speak a language that is also understood by the youth. One of his focuses is biblical prophecy, with which he has been intensively involved for decades. He works closely with the Daniel-Verlag, where most of his books have been published.

 

Hungarian Summary:

Pál a második missziói útján kereste fel Tesszalonikát. Erről az utazásról részletesen beszámol a Cselekedetek 15,35-20,38. Pál Tróászból átutazott Macedóniába, amely Görögország északi részén található, és akkoriban római tartomány volt, majd Filippin, Amfipoliszon és Apollónián át továbbment Tesszalonikába. A Cselekedetek 17,1-15-ből megtudjuk, hogy Pál rövid ideig tartózkodott Tesszalonikában, három szombaton hirdette nekik Isten Igéjét, miáltal létrejött egy gyülekezetet. Számos ember hitre jutott, köztük sok zsidó, istenfélő görög és nem kevés előkelő asszony (Csel 17,2-4). A szerző előszava: „Azt szeretném, ha Pál apostol e két levelének tanulmányozása során mind az olvasóban, mind eme sorok írójában élővé válna az úr Jézus eljövetelének várása, és hogy világosabban kirajzolódjanak az eljövendő események körvonalai. Keresztyén területen is rettenetes csábítás korszakában élünk, ezért szükséges jól ismerni Isten Igéjét. Ígéretünk van arra nézve, hogy Isten Igéje nem üresen fog visszatérni: „Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én Igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem" (Ézs 55,10-11). Ez az ígéret a mi számunkra is biztatást hordoz. Újra és újra boldog tudat, amikor azt olvassuk Isten régi korokban élt embereinek könyveiben, hogy várják az úr Jézus eljövetelét, és hogy ez a várakozás rányomja bélyegét az Úrral folytatott életükre és szolgálatukra.”

 

English Summary:


Paul visited Thessalonica through his second mission. This journey is described in detail in Acts 15.35-20.38. Paul traveled from Troas to Macedonia, which is in northern Greece, and was then a Roman province and then passed through Philippi, Amphipolis and Apollonia to Thessaloniki. From Acts 17,1-15, we learn that Paul had been in Thessalonica for a short time, proclaiming the Word of God on three Sabbaths, thus creating a church. Many people have believed, including many Jews, God-fearing Greeks, and not many distinguished women (Acts 17: 2-4). The author's preface: “I would like to see the coming of the Lord Jesus come alive in the reading of these two letters of the Apostle Paul, and that the outlines of forthcoming events be more clearly outlined. We live in a period of terrible seduction in the Christian field, so it is necessary to know the Word of God well. We have a promise that the Word of God will not return empty: “For as the rain and the snow fall from heaven, and return not, but make the earth, it shall be fruitful and fruitful; gives the seed to the sower and the bread to the starving, so will my Word, which come out of my mouth: it will not return to me empty, but will do what I will, to reach the purpose for which I have sent "(Isaiah 55:10, 11). We are also encouraged by the new and happy consciousness that we read about in the books of God's old men, that they wait for the coming of the Lord Jesus, and that this expectation puts their stamp on their life and ministry with the Lord.

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the 1-2. Tesszalonikai levél magyarázata by WERNER MÜCHER - HUNGARIAN TRANSLATION OF Explanations to the letters of 1-2 Thessalonian to your wish list.