Loading... Please wait...

Az 1. és 2. Korintusi levél magyarázata by Ger de Koning - Hungarian translation of Erster und Zweiter Korinther brief / Explanation of The First and Second Letters to the Corinthians

$55.00
SKU:
9639434639
Weight:
15.00 Ounces
Quantity:

Product Description

 

Az 1. és 2. Korintusi levél magyarázata by Ger de Koning - Hungarian translation of Erster und Zweiter Korinther brief / Explanation of The First and Second Letters to the Corinthians

 

PAPERBACK 2004

ISBN: 9639434639

PAGES 334

PUBLISHER: EVANGÉLIUMI

 

Hungarian Summary:

 A ​Korintusiakhoz írt első levél a Gyülekezetnek és az abban elfoglalt helyünknek szenteli a legnagyobb figyelmet. Ezért is kapcsolódik ez a levél jól a Rómaiakhoz írt levélhez. Hívőként nem a többi hívőtől elszakadva kell keresnünk az utat. Nagyon fontos rádöbbenünk, hogy a hívők összetartoznak. Isten mindenesetre így látja. Hogy mindez hogy néz ki a gyakorlatban, arra világos választ ad ez a levél. Ez a levél nagyon sok különböző témával foglalkozik. A legtöbb azzal a kérdéssel foglalkozik, hogyan működjön egy gyülekezet a gyakorlatban, azaz hogyan történjenek a dolgok ott. Tulajdonképpen csak akkor érthetjük meg igazán a második levelet, ha elolvastuk az elsőt. Mindenkinek, aki életében Krisztust akarja szolgálni, súlyos dolgokat kell átélnie. Ha bennünk is ég a vágy, hogy Krisztust szolgáljuk, magunk is meg fogjuk tapasztalni. Ebben a levélben arról olvashatunk, több helyen is, hogy annak az embernek, aki Isten szolgája akar lenni, mindenféle nehézségekkel kell szembenéznie, és különböző megpróbáltatásokat kell kiállnia. De az utolsó szó soha nem a nehézségeké és a megpróbáltatásoké. Isten mindezt arra használja, hogy megmutassa nekünk, hogy Ő is jelen van. Ha már egyáltalán nem tudjuk, hogyan legyen tovább, és talán már azzal a gondolattal foglalkozunk, hogy feladjuk az Úrért való életet, akkor Ő eljön hozzánk, hogy megvigasztaljon és bátorítson minket.

English Summary:

The first letter to the Corinthians devotes the greatest attention to the Church and our place in it. That is why this letter is well connected to the letter to the Romans. As a believer, we do not have to seek the way apart from other believers. It is very important to realize that believers are together. In any case, God sees it this way. What all this looks like in practice this letter gives a clear answer. This letter deals with many different topics. Most deal with the question of how a church works in practice, that is, how things happen there. In fact, we can only really understand the second letter if we read the first one. Everyone who wants to serve Christ in his life needs to experience serious things. If there is a desire in us to serve Christ, we will also experience ourselves. In this letter, we can read in several places that the man who wants to be a servant of God must face all kinds of difficulties and must endure various trials. But the last word is never for the hardships and trials. God uses all this to show us that He is present. If we do not know how to go any further, and maybe we are dealing with the idea of ​​giving up the life of the Lord, He will come to us to comfort and encourage us.

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Az 1. és 2. Korintusi levél magyarázata by Ger de Koning - Hungarian translation of Erster und Zweiter Korinther brief / Explanation of The First and Second Letters to the Corinthians to your wish list.