null

Trianon 100 - Vérző Magyarország; Emlékező Magyarország 1-2. by Kosztolányi Dezső , Gyurgyák János / 100 years of Trianon treaty - 3 volume Book Set with memorabilia, maps and posters / Osiris kiadó

No reviews yet Write a Review
$129.99
SKU:
9789632764054
UPC:
9789632764054
Weight:
100.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Trianon 100 - Vérző Magyarország; Emlékező Magyarország 1-2. by Kosztolányi Dezső , Gyurgyák János / 100 years of Trianon treaty - 3 volume Book Set with memorabilia, maps and posters / Osiris kiadó

Hardcover 2020

ISBN: 9789632764054  /  978-9632764054

ISBN-10: 9632764056

PAGES: 1384 (3 books)

PUBLISHER: Osiris könyvkiadó

LANGUAGE: Hungarian / Magyar

 

Hungarian Description:

Az Osiris Kiadó három kötetes Trianon antológiát ad ki a Trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára: 


1. kötet: Kosztolányi Dezső szerk.: Vérző Magyarország (társkiadó Petőfi Irodalmi Múzeum)

Az Kosztolányi Dezsőtől szerkesztésében megjelent kötetben a magyar költészet, irodalom, művészeti közélet jeles személyiségei, tudósok, politikusok írtak a trianoni fájdalomról. A kötetben szereplő írások 1915 és 1943 között születtek, mondhatni, egy történelmi korszak gondolkodásmódjáról adnak irodalmi lenyomatot. A költészet és a próza értékes gondolatai segítségével láthatjuk, hogy csakis az egykori értékekhez visszatérő, mély hittel átélt és gyakorolt igaz magyarságtudattal tudunk segíteni egymáson s az országon. Erős és összetartó közösséggé, nemzetté kell válnunk. Akkor nemzeti közmegegyezés volt ebben a kérdésben. Trianon problematikáját sohasem tudjuk feldolgozni a 100 évvel ezelőtti békediktátum okozta sebek begyógyítása nélkül. Trianon máig él, a következményei nyomorítják mindennapjainkat.


2. és 3. kötet: Gyurgyák János szerk.: Emlékező Magyarország.

A könyv irodalmi jellegű, azaz verseket, novellákat, regényrészleteket és értekező prózát vegyesen tartalmaz Kosztolányitól Máraiig, Kós Károlytól Peéry Rezsőig, Szabó Lőrinctől Illyés Gyuláig, Krúdytól Csoóri Sándorig, Juhász Gyulától Reményik Sándorig, Németh Lászlótól Bibó Istvánig, Balla Zsófiától Darvasi Lászlóig. A könyvet Gyurgyák János Trianon-dilemmáink című tanulmánya zárja. A három kötet, kiegészítve egy 8 tételes térképmelléklettel igényes díszdobozban jelenik meg.

 

Tartalom / Contents:

TOVÁBB VÉRZŐ MAGYARORSZÁG
Ady Endre: Üdvözlet agyőzőnek  I3
Krúdy Gyula: Naplójegyzetek zordidőből  1I4
Kosztolányi Dezső: Magyar költők sikolya
Európa költőihez 1919-ben 16
Ölvedi László: Miben reméljünk? [7
Kosztolányi Dezső: Ima harc előtt 18
Móricz Zsigmond: Kesergő  I9
Móra Ferenc: A sír, hol nemzet süllyed el... 2I
Móra Ferenc: Hazajáró magyar imádság 26
Kosztolányi Dezső: Rapszódia 27
Krúdy Gyula: Magyarok próbája 28
Sík Sándor: Az andocsi Máriához 30
Dutka Ákos: Haza kell mennem...  3I
Kosztolányi Dezső: Csáth Gézának 32
Tabéry Géza: Kajetán 36
Juhász Gyula: A békekötésre  4I
Juhász Gyula: Nem, nem, soha! 42
Gárdonyi Géza: Címerünk 43
Juhász Gyula: Magyar karácsony legendája 44

József Attila: Nem! Nem! Soha! 46
Krúdy Gyula: Az égett emberhe 47
Jözsef Attila: Bús Magyar ének 49
Füst Milán: Magyar könyörgés 51
Olosz Lajos: Hit nélkül 51
Babits Mihály: Csonka Magyarország 52
Ápnly Lajos: Tetőn 54
Tóth Arpád: Nézz ránk, Ady Endre! 55
Keményik Sándor: Atlantisz harangoz 56
Farkas István: Tóbiásék alkonya 56
Erdélyi József: Sirató ének 61
Moóra Ferenc: A trianoni talicska és a csillagos ég 63
Juhász Gyula: Trianon 66
Tamási Áron: Hajnali madár 69
Mécs László: Gyónnak a magyarok 79
Nyirő József: Isten igájában gy
Illyés Gyula: A Dunánál Esztergomban 85
Móricz Zsigmond: Csempészek 87
Tamási Áron: Erdélyi társaság 89
Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus 93
Gyory Dezső: Ha egyszer elfogyunk 102
Dsida Jenő: Tükör előtt 102
Wass Albert: Üzenet haza 105
Eeher Ferenc: Va jdasági kesergő 1949-ben 107
Szekely János: A vesztesek 109
szilagyi Domokos: Magyarok  113
Baka Istvan: Székelvek  115
Horvath Istvan: Erdély 116

Szőcs Géza: Délkelet 117
Nagy Gáspár: Föld-tan  ! 20
Kovács István: Beolvasztás 121
Fáy Ferenc: Hazám 122
Csodri Sándor: Verődöm, vonszolódom 123
Szőcs Géza: Indián szavak a rádióban 124
Balla Zsófia: Mert kell 125
Csoóri Sándor: Az elmulasztott utak 127
Kovács András Ferenc: Psalmus Transsy]lvanicus 128
Utassy József: Vallomás a Dunán 129
Kovács András Ferenc: Erdélyi töredék 139
Vári Fábián László: Üzenet 132
Kovács András Ferenc: Járom a járom 133
Csoóri Sándor: Csontok és szögek 135
Csoóri Sándor: Látomás, fényes nappal I 36
Juhász Erzsébet: Határregény I! 38
Ferenczes István: Marosszentimrei templom 2002 142
Mezey Katalin: Kétpart 143
Szabó Magda: Für Elise 144
Demény Péter: Haza-szvit 158
Fodor Géza: Nullapont 162
Péntek Imre: Trianoni anzix Pannóniából 163
Schein Gábor: A Rhédey-erkély — 164
Darvasi László: Vagonlakók 172

 

Szerzők / Authors:
Ady Endre
Krúdy Gyula
Olvedi László
Móricz Zsigmond
Móra Ferenc
Sík Sándor
Dutka Ákos
Tabéry Géza
Juhász Gyula
József Attila
Szőcs Géza
Balla Zsófia
Vári Fábián László
Csoóri Sándor
Zilahy Lajos
Kányádi Sándor
Jászai Mari
Jászi Oszkár
Fejtő Ferenc
Szabó Miklós
Ormos Mária
Csurka István
Jeszenszky Géza
Szarka László
Reményik Sándor
Bajcsy-Zsilinszky Endre
Babits Mihály
Illyés Gyula
Borsody István
Tompa László
Peéry Rezső
Horthy Miklós
Kállay Miklós
Karinthy Frigyes
Dr. Eöttevényi Olivér
Nagy Emil


Szerkesztők / Editors:
Kosztolányi Dezső
Gyurgyák János
Gyurgyák Anna

Grafikus / Illustrations:
Kós Károly
Jeges Ernő

Lektor
Macskássy Zsuzsa

 

The Treaty of Trianon (French: Traité de Trianon, Hungarian: Trianoni békeszerződés) was prepared at the Paris Peace Conference and was signed in the Grand Trianon Palace in Versailles on 4 June 1920. It formally ended World War I between most of the Allies of World War I and the Kingdom of Hungary. French diplomats played the major role in designing the treaty, with a mind to establishing French-led coalition of the newly formed nations. It regulated the status of the independent Hungarian state and defined its borders generally within the ceasefire lines established in November–December 1918 and left Hungary as a landlocked state that included 93,073 square kilometres (35,936 sq mi), 28% of the 325,411 square kilometres (125,642 sq mi) that had constituted the pre-war Kingdom of Hungary (the Hungarian half of the Austro-Hungarian monarchy). The new Kingdom had a population of 7.6 million, 36% compared to the pre-war kingdom's population of 20.9 million. Though the areas that were allocated to neighbouring countries had a majority of non-Hungarians, in them lived 3.3 million Hungarians – 31% – who were now in a minority status. The treaty limited Hungary's army to 35,000 officers and men, and the Austro-Hungarian Navy ceased to exist. These decisions and their consequences has been the cause of deep resentment in Hungary ever since.

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review