null

Tepeuxila Cuicatec Language New Testament / Mexico

No reviews yet Write a Review
$13.42
SKU:
978-1531301859
UPC:
9781531301859
Weight:
28.80 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Tepeuxila Cuicatec Language New Testament

Nduudu nʼdai yeⁿʼe Ndyuūs yeⁿʼe cuicateco yeⁿʼe Tepeuxila (CUXNT)

The Bible in Cuicatec, Tepeuxila

Mexico 

  • Paperback: 500 pages
  • Publisher: Digital Bible Society (June 19, 2017) / Wycliffe Bible Translators
  • Language: Tepeuxila Cuicatec
  • ISBN-10: 1531301851
  • ISBN-13: 978-1531301859
  • Product Dimensions: 6 x 1.2 x 9 inches
  • Shipping Weight: 1.8 pounds 

John 3:16 SAN JUAN

Caati chuū dínéⁿ'e Dendyuūs 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e íⁿ'yeēⁿdī chí dichó'o yā 'aama n'dyáⁿ'ā Daiya yā, caati nducyáácá 'iiⁿ'yāⁿ chí cu'téénu yā 'iiⁿ'yāⁿ nguɛ́ɛ́ cuuvi ndái yā. Níícú cunduuchí yā cueⁿ'e daāⁿmaⁿ. 

Tepeuxila Cuicatec is a language spoken in Oaxaca State, Mexico. 

Tepeuxila Cuicatec
Native to Mexico
Region Oaxaca
Ethnicity Cuicatec
Language family
Oto-Manguean
  • Mixtecan
    • Tepeuxila Cuicatec
Writing system
Latin
Language codes
ISO 639-3 cux
Glottolog tepe1280

Product Reviews

No reviews yet Write a Review