null

Swedish Language Book of Psalms and New Testament / Psaltaren + Nya Testamentet

No reviews yet Write a Review
$39.99
SKU:
700535068437
UPC:
700535068437
Condition:
New
Weight:
0.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Swedish Language Book of Psalms and New Testament / Psaltaren + Nya Testamentet

Product Details

 • Title: Psaltaren + Nya Testamentet
 • Author: Bible Society
 • Binding: Paperback
 • Edition: 2004
 • Publisher: Bokförlaget
 • Language: Swedish
 • Pages: 640
 • ISBN: 9171955674
 • SKU: 700535068437

Product Specifications

 • Format: Paperback
 • Language: Swedish
 • Dimensions: 5.1 x 0.9 x 7.9 inches
 • Weight: 11.2 ounces

Overview

The Swedish Language Book of Psalms and New Testament / Psaltaren + Nya Testamentet is a compact and portable edition of the Book of Psalms and the New Testament in Swedish. This edition is designed to be a convenient and accessible resource for personal devotion, study, and worship.

The Book of Psalms is a collection of 150 poems and hymns that express a wide range of human emotions and experiences, from joy and praise to sorrow and lament. The New Testament contains the life and teachings of Jesus Christ, as well as the writings of his apostles and early Christian leaders.

The Swedish Language Book of Psalms and New Testament / Psaltaren + Nya Testamentet is published by Bokförlaget, a Swedish publisher dedicated to promoting Bible study and research. The translation used in this edition is the Swedish Bible Society's translation, which is known for its clarity and accuracy.

Keywords: Swedish Book of Psalms, New Testament, compact, portable, personal devotion, study, worship, collection, poems, hymns, human emotions, experiences, life, teachings, Jesus Christ, apostles, early Christian leaders, Bokförlaget, Swedish Bible Society, translation, clarity, accuracy

Interesting Facts

 • The Swedish Language Book of Psalms and New Testament / Psaltaren + Nya Testamentet was first published in 2004.
 • The Book of Psalms is a collection of 150 poems and hymns that express a wide range of human emotions and experiences.
 • The New Testament contains the life and teachings of Jesus Christ, as well as the writings of his apostles and early Christian leaders.

Översikt

Psaltaren och Nya testamentet / Psaltaren + Nya Testamentet är en kompakt och bärbar utgåva av Psalmboken och Nya testamentet på svenska. Den här utgåvan är utformad för att vara en bekväm och tillgänglig resurs för personlig hängivenhet, studier och tillbedjan.

Psalmboken är en samling av 150 dikter och psalmer som uttrycker ett brett spektrum av mänskliga känslor och upplevelser, från glädje och lovsång till sorg och klagan. Nya testamentet innehåller Jesu Kristi liv och läror, såväl som hans apostlars och tidiga kristna ledares skrifter.

Svenska Språkboken Psaltaren och Nya Testamentet / Psaltaren + Nya Testamentet ges ut av Bokförlaget, ett svenskt förlag som ägnar sig åt att främja bibelstudier och forskning. Översättningen som används i denna upplaga är Svenska Bibelsällskapets översättning, som är känd för sin tydlighet och noggrannhet.

Nyckelord: Svenska Psalmboken, Nya testamentet, kompakt, bärbar, personlig hängivenhet, studie, gudstjänst, samling, dikter, psalmer, mänskliga känslor, upplevelser, liv, läror, Jesus Kristus, apostlar, tidiga kristna ledare, Bokförlaget, Svenska Bibelsällskapet , översättning, klarhet, noggrannhet

Intressanta fakta

Svenska Språkboken Psaltaren och Nya Testamentet / Psaltaren + Nya Testamentet gavs ut första gången 2004.
Psalmboken är en samling av 150 dikter och psalmer som uttrycker ett brett spektrum av mänskliga känslor och upplevelser.
Nya testamentet innehåller Jesu Kristi liv och läror, såväl som hans apostlars och tidiga kristna ledares skrifter.

Cast and Crew

 • Author: Bible Society
 • Publisher: Bokförlaget

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review