null

Swedish Large Print New Testament and Psalms / Nya Testamentet och Psaltaren

No reviews yet Write a Review
$69.99
SKU:
RL-KRI4-0AUY
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Swedish Large Print New Testament and Psalms

Nya Testamentet och Psaltaren / Bibelkommissionens Oversattning 2000

Product Features

 • Language: Swedish
 • Publisher: Bible Society
 • Publication Date: 2009
 • Pages: 516
 • Format: Hardcover
 • Dimensions: N/A
 • ISBN: N/A

Overview

The "Swedish Large Print New Testament and Psalms / Nya Testamentet och Psaltaren" is a beautifully crafted edition of the New Testament and Psalms, translated by the Bibelkommissionen in 2000 and published by the Bible Society in 2009. This hardcover edition is designed specifically for those who prefer larger print, making it easier to read and study. With 516 pages, this edition provides a comprehensive and accessible version of the New Testament and Psalms in Swedish.

Interesting Facts

 • Large Print Edition: The large print format enhances readability, making it ideal for those with visual impairments or anyone who prefers a larger text size.
 • Bibelkommissionens Översättning 2000: This translation is known for its accuracy and readability, providing a faithful representation of the original texts.
 • Durable Hardcover: The sturdy hardcover binding ensures durability, making this Bible a lasting addition to any personal or communal library.
 • Focused Content: This edition includes only the New Testament and Psalms, making it a concise and focused resource for personal study and devotion.

Key Credits

 • Publisher: Bible Society

Hashtags for Discoverability

#SwedishLargePrintBible #NewTestamentAndPsalms #BibleSociety #ChristianLiterature #LargePrintBible #SwedishScriptures #FaithJourney #Bibeln #ReligiousBooks #BiblicalTexts #SpiritualGrowth

Översikt

"Nya Testamentet och Psaltaren / Stor Stil / Bibelkommissionens Översättning 2000" är en vackert utformad utgåva av Nya Testamentet och Psaltaren, översatt av Bibelkommissionen 2000 och utgiven av Bibelsällskapet 2009. Denna inbundna utgåva är specifikt utformad för dem som föredrar större stil, vilket gör den lättare att läsa och studera. Med 516 sidor erbjuder denna utgåva en omfattande och tillgänglig version av Nya Testamentet och Psaltaren på svenska.

Intressanta Fakta

 • Stor Stil: Formatet med stor stil förbättrar läsbarheten, vilket gör den idealisk för personer med synnedsättningar eller för alla som föredrar större textstorlek.
 • Bibelkommissionens Översättning 2000: Denna översättning är känd för sin noggrannhet och läsbarhet, vilket ger en trogen återgivning av originaltexterna.
 • Hållbar Inbunden Utgåva: Det robusta inbundna omslaget säkerställer hållbarhet, vilket gör denna bibel till ett långvarigt tillskott i varje personlig eller gemensam samling.
 • Fokuserat Innehåll: Denna utgåva innehåller endast Nya Testamentet och Psaltaren, vilket gör den till en koncis och fokuserad resurs för personlig studie och andakt.

Viktiga Kreditieringar

 • Förlag: Bibelsällskapet

Hashtags för Upptäckbarhet

#SvenskStorStilBibeln #NyaTestamentetOchPsaltaren #Bibelsällskapet #KristenLitteratur #StorStilBibeln #SvenskaSkrifter #TronsVäg #Bibeln #ReligiösaBöcker #BibliskaTexter #AndligTillväxt

Product Reviews

No reviews yet Write a Review