null

Swedish Language Audio New Testament - 22 CD Box Set / Nya testamentet - Ljudbok

No reviews yet Write a Review
$179.99
SKU:
SK-5I3Y-GK6W
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Swedish Language Audio New Testament - 22 CD Box Set / Nya testamentet - Ljudbok / Bibel 2000

Product Details

  • Format: Audio CD
  • Publisher: Bibelsällskapets
  • Release Year: 2012
  • Language: Swedish
  • Translation: Bibel 2000

Description

The Swedish Language Audio New Testament is a 22 CD box set that provides an audio version of the New Testament in Swedish, using the Bibel 2000 translation. This comprehensive collection is an excellent resource for Swedish-speaking individuals who wish to listen to the New Testament, whether for personal reflection, group study, or simply as a way to engage with the Bible's teachings while on the go.

The Bibel 2000 translation is known for its contemporary language that resonates with modern listeners. The audio CDs are fully dramatized with background music and sound effects, enhancing the listening experience and bringing the scriptures to life.

Interesting

The audio New Testament in Swedish is a valuable tool for those who prefer auditory learning or have visual impairments. It is also a helpful resource for Swedish language learners who want to improve their comprehension skills while engaging with the Bible.

Beskrivning

Swedish Language Audio New Testament är en box med 22 CD-skivor som ger en ljudversion av Nya Testamentet på svenska, med hjälp av Bibel 2000-översättningen. Denna omfattande samling är en utmärkt resurs för svensktalande individer som vill lyssna på Nya testamentet, vare sig det är för personlig reflektion, gruppstudier eller helt enkelt som ett sätt att engagera sig i Bibelns läror när de är på språng.

Bibel 2000-översättningen är känd för sitt samtida språk som resonerar med moderna lyssnare. Ljud-cd-skivorna är helt dramatiserade med bakgrundsmusik och ljudeffekter, vilket förbättrar lyssningsupplevelsen och ger skrifterna liv.

Intressant

Audio Nya testamentet på svenska är ett värdefullt verktyg för dig som föredrar hörselinlärning eller har synnedsättning. Det är också en användbar resurs för svenska språkinlärare som vill förbättra sin förståelse samtidigt som de engagerar sig i Bibeln.

Key Credits

  • Publisher: Bibelsällskapets

Product Reviews

No reviews yet Write a Review