null

Swedish Bible Black Leather Bound with Golden Edges / Bibeln svart skinn / Bibel 2000

No reviews yet Write a Review
$119.99
SKU:
9789173872645
UPC:
9789173872645
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Swedish Bible Black Leather Bound with Golden Edges

Bibeln svart skinn / Bibel 2000 / Format 144 x 200 mm / Gamla och Nya testamentet

Product Features

 • Language: Swedish
 • Publisher: Bible Society
 • Publication Date: 2012
 • Pages: 1880
 • Format: Leather Bound (Black with Golden Edges)
 • Dimensions: 144 x 200 mm
 • ISBN-10: 9173872644
 • ISBN-13: 978-9173872645

Overview

The "Swedish Bible Black Leather Bound with Golden Edges" is a beautifully designed edition of the Bible, published by the Bible Society in 2012. This edition features the Bibel 2000 translation, encompassing both the Old and New Testaments. The Bible is elegantly bound in black leather with golden edges, offering a durable and aesthetically pleasing option for personal study, worship, and devotion.

Measuring 144 x 200 mm, this Bible is portable and convenient for carrying to church, Bible study groups, or for personal use at home. The high-quality leather cover ensures longevity, while the golden edges add a touch of elegance. With 1880 pages, this edition provides a comprehensive and complete version of the Holy Scriptures in Swedish, making it a valuable addition to any believer's library.

Interesting Facts

 • Bibel 2000 Translation: This translation is renowned for its clarity and fidelity to the original texts, making it a reliable choice for Swedish-speaking readers.
 • Elegant and Durable Design: The black leather cover with golden edges not only adds a sophisticated touch but also ensures the Bible's durability for years to come.
 • Comprehensive Content: Including both the Old and New Testaments, this edition offers a complete and thorough presentation of the Scriptures.
 • Portability: The compact size (144 x 200 mm) makes this Bible easy to carry and use in various settings, enhancing its practicality and accessibility.

Key Credits

 • Publisher: Bible Society

Hashtags for Discoverability

#SwedishBible #BlackLeatherBible #BibleSociety #ChristianLiterature #LeatherBoundBible #SwedishScriptures #FaithJourney #Bibeln #ReligiousBooks #BiblicalTexts #SpiritualGrowth

Översikt

"Bibeln svart skinn / Svart Skinnbunden Bibel med Guldkant" är en vackert designad utgåva av Bibeln, utgiven av Bibelsällskapet 2012. Denna utgåva använder Bibel 2000-översättningen och omfattar både Gamla och Nya Testamentet. Bibeln är elegant bunden i svart skinn med guldkant, vilket ger en hållbar och estetiskt tilltalande lösning för personlig studie, gudstjänst och andakt.

Med måtten 144 x 200 mm är denna Bibel portabel och praktisk att ta med till kyrkan, bibelstudiegrupper eller för personligt bruk hemma. Det högkvalitativa skinnomslaget garanterar lång hållbarhet, medan guldkanten tillför en elegant touch. Med 1880 sidor erbjuder denna utgåva en omfattande och komplett version av de heliga skrifterna på svenska, vilket gör den till ett värdefullt tillskott i varje troendes bibliotek.

Intressanta Fakta

 • Bibel 2000 Översättning: Denna översättning är känd för sin klarhet och trohet mot originaltexterna, vilket gör den till ett pålitligt val för svensktalande läsare.
 • Elegant och Hållbar Design: Det svarta skinnomslaget med guldkant tillför inte bara en sofistikerad touch utan garanterar också Bibelns hållbarhet i många år framöver.
 • Omfattande Innehåll: Inkluderar både Gamla och Nya Testamentet, denna utgåva erbjuder en komplett och grundlig presentation av skrifterna.
 • Portabilitet: Den kompakta storleken (144 x 200 mm) gör denna Bibel lätt att bära och använda i olika sammanhang, vilket ökar dess praktiska användbarhet och tillgänglighet.

Viktiga Kreditieringar

 • Förlag: Bibelsällskapet

Hashtags för Upptäckbarhet

#SvenskaBibeln #SvartSkinnbibel #Bibelsällskapet #KristenLitteratur #SkinnbundenBibel #SvenskaSkrifter #TronsVäg #Bibeln #ReligiösaBöcker #BibliskaTexter #AndligTillväxt

Product Reviews

No reviews yet Write a Review