null

Bibeln - Swedish language Holy Bible - Black Bonded Leather with golden page edges

No reviews yet Write a Review
$99.99
SKU:
9170805385
UPC:
9170805385
Weight:
20.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Bibeln - Swedish language Holy Bible - Black Bonded Leather with golden page edges

EPS förlaget / Svenska Biblesällskapets / Swedish Bible Society 1988

Product Details

 • ISBN-10: 9170805385
 • ISBN: 9789170805387
 • Publisher: Swedish Bible Society
 • Binding: Bonded Leather
 • Publication Year: 1988
 • Number of Pages: 1390
 • Language: Swedish

Overview

This edition of the Swedish Holy Bible, known as "Bibeln," is the result of the linguistic revision of the 1917 translation of the Old Testament by the Swedish Bible Society, combined with the 1981 translation of the New Testament by the Bible Commission.

The text is presented in a clear and accessible format, with notes and a reference section to aid readers in their study of the Scriptures. The black bonded leather cover with gilded page edges gives the volume an elegant and durable appearance.

The Swedish Bible Society, responsible for this publication, is a leading organization dedicated to the translation, publication, and distribution of the Bible in the Swedish language. Their work ensures that the Word of God is made available to all Swedish-speaking believers.

Product Specifications

 • Binding: Bonded Leather
 • Cover Color: Black
 • Page Edges: Gilded

Interesting Facts

 • This edition of the Swedish Bible combines the linguistic revision of the 1917 Old Testament translation with the 1981 New Testament translation.
 • The black bonded leather cover with gilded page edges gives the volume a refined and long-lasting appearance.
 • The Swedish Bible Society is a key organization responsible for the translation and publication of the Bible in the Swedish language.

Översikt

Denna utgåva av den svenska Heliga Bibeln, känd som "Bibeln," är resultatet av den språkliga revideringen av 1917 års översättning av Gamla testamentet av Svenska Bibelsällskapet, kombinerad med 1981 års översättning av Nya testamentet av Bibelkommissionen.

Texten presenteras i ett tydligt och lättillgängligt format, med noter och en referensdel för att hjälpa läsarna i deras studier av Skrifterna. Den svarta konstläderpärmen med förgyllda sidkanter ger volymen en elegant och hållbar utformning.

Svenska Bibelsällskapet, som ansvarar för denna publikation, är en ledande organisation dedikerad till översättning, utgivning och distribution av Bibeln på svenska språket. Deras arbete säkerställer att Guds ord görs tillgängligt för alla svensktalande troende.

Produktspecifikationer

 • Pärm: Konstläder
 • Pärgens färg: Svart
 • Sidkanter: Förgyllda

Intressanta fakta

 • Denna utgåva av den svenska Bibeln kombinerar den språkliga revideringen av 1917 års översättning av Gamla testamentet med 1981 års översättning av Nya testamentet.
 • Den svarta konstläderpärmen med förgyllda sidkanter ger volymen ett förfinat och långlivat utseende.
 • Svenska Bibelsällskapet är en nyckelorganisation som ansvarar för översättning och utgivning av Bibeln på svenska språket.

 

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review