null

Small Leather bound Duo-Tone Polish Bible M043 / Biblia Pismo Święte: Starego I Nowego Testamentu

No reviews yet Write a Review
$89.99
SKU:
9788385260462
UPC:
9788385260462
Weight:
24.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Small Leather bound Duo-Tone Polish Bible M043 / Biblia Pismo Święte: Starego I Nowego Testamentu / Towarzystwo Biblijne w Polsce 2016

Product Details

 • UPC: 9788385260462
 • Title: Biblia Pismo Święte: Starego I Nowego Testamentu (Polish Warsaw Bible)
 • Translation: New translation from Hebrew and Greek by the Bible Translation Commission
 • Genre: Christian Scriptures (Old and New Testament)
 • Number of pages: 1352
 • Publisher: Towarzystwo Biblijne w Polsce
 • Release date: 2016

Product Specifications

 • Format: Leather-bound duo-tone (small size)
 • Language: Polish
 • Dimensions: (Not provided)
 • Weight: (Not provided)

Overview

The Small Leather-bound Duo-Tone Polish Bible M043 is a compact and elegant edition of the Polish Warsaw Bible, featuring a new translation from Hebrew and Greek by the Bible Translation Commission. Published by Towarzystwo Biblijne w Polsce in 2016, this leather-bound duo-tone edition offers a durable and stylish option for personal study, gift-giving, or use in church services.

The clear and easy-to-read text, along with the high-quality leather binding, make this Polish Bible an excellent choice for those seeking a portable and attractive edition of the Scriptures.

Interesting Facts

 • The Polish Warsaw Bible features a new translation from Hebrew and Greek, ensuring accuracy and fidelity to the original texts.
 • The small size and leather-bound duo-tone design of this edition make it both portable and stylish, ideal for personal study or travel.
 • Towarzystwo Biblijne w Polsce is dedicated to promoting the distribution and understanding of the Bible in Poland and among Polish speakers worldwide.

Przegląd

Mała dwutonowa polska Biblia oprawiona w skórę M043 to zwarte i eleganckie wydanie polskiej Biblii Warszawskiej, zawierające nowe tłumaczenie z języka hebrajskiego i greckiego dokonane przez Komisję ds. Tłumaczenia Biblii. To dwukolorowe wydanie oprawione w skórę, wydane przez Towarzystwo Biblijne w Polsce w 2016 r., stanowi trwałą i stylową opcję do osobistego studiowania, dawania prezentów lub wykorzystania podczas nabożeństw.

Przejrzysty i łatwy do odczytania tekst w połączeniu z wysokiej jakości oprawą skórzaną sprawiają, że ta polska Biblia jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących przenośnego i atrakcyjnego wydania Pisma Świętego.

Interesujące fakty

Polska Biblia Warszawska zawiera nowe tłumaczenie z języka hebrajskiego i greckiego, zapewniające dokładność i wierność tekstom oryginalnym.
Niewielki rozmiar i oprawiona w skórę dwukolorowa konstrukcja tej edycji sprawiają, że jest ona zarówno przenośna, jak i stylowa, idealna do osobistej nauki lub podróży.
Towarzystwo Biblijne w Polsce zajmuje się promowaniem rozpowszechniania i zrozumienia Biblii w Polsce oraz wśród osób mówiących po polsku na całym świecie.

Cast and Crew

 • Translator: Bible Translation Commission

Product Reviews

No reviews yet Write a Review