null

Catholic Polish Holy Bible / Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Kazimierz Romaniuk

No reviews yet Write a Review
$49.99
SKU:
5900336013628
UPC:
5900336013628, 9788373008519
Weight:
30.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Catholic Polish Holy Bible [Red Cover] - Deuterocanonical

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Kazimierz Romaniuk / Hardcover / Sandomierz 2020 / Oprawa twarda

UPC: 5900336013628

Product Features

 • Format: Hardcover (Red Cover)
 • Pages: 1492
 • Publisher: Sandomierz (2020)
 • Language: Polish
 • ISBN-10: 8373008519
 • ISBN-13: 978-8373008519
 • Dimensions: Standard Bible Size

Overview

The "Catholic Polish Holy Bible" ("Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu") is a beautifully crafted edition featuring a red hardcover. This Deuterocanonical edition, translated into contemporary Polish by Bishop Kazimierz Romaniuk, offers the complete text of both the Old and New Testaments. Published by Sandomierz in 2020, this Bible is designed with double-column text, section titles, and verse references, making it an ideal companion for study, devotion, and worship.

Description

Biblia warszawsko-praska tłumaczenie Biblii na współczesny język polski dokonane przez ks. bp. Kazimierza Romaniuka. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języka greckiego opracował KAZIMIERZ ROMANIUK, Biskup Warszawsko-Praski.

This Polish Catholic Deuterocanonical Holy Bible is presented in a durable hardcover format with a red cover. It features double-column text for easy reading, section titles for quick reference, and verse references to facilitate deeper study of the scriptures.

Interesting Facts

 • Modern Translation: Translated by Bishop Kazimierz Romaniuk, this edition offers a modern and accessible translation from the original Greek texts.
 • Deuterocanonical Books: Includes the deuterocanonical books, making it a complete Catholic Bible.
 • Durable Hardcover: The red hardcover ensures durability and adds an elegant touch, making it suitable for personal use and gifting.
 • Readable Format: Features double-column text, section titles, and verse references, enhancing readability and usability for study and devotion.
 • Publisher: Published by Sandomierz, known for its commitment to high-quality religious publications.

Key Credits

 • Translator: Kazimierz Romaniuk
 • Publisher: Sandomierz
 • Edition: 2020

Hashtags

#PolishBible #CatholicBible #DeuterocanonicalBooks #KazimierzRomaniuk #Sandomierz #RedCoverBible #ChristianFaith #BiblicalStudies #PolishTranslation #OldAndNewTestament

Przegląd

"Katolicka Polska Biblia" ("Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu") to pięknie wykonane wydanie z czerwoną twardą okładką. To wydanie deuterokanoniczne, przetłumaczone na współczesny język polski przez biskupa Kazimierza Romaniuka, oferuje pełny tekst zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Opublikowane przez Sandomierz w 2020 roku, ta Biblia jest zaprojektowana z tekstem w dwóch kolumnach, tytułami sekcji i odnośnikami do wersetów, co czyni ją idealnym towarzyszem do studiowania, modlitwy i nabożeństw.

Opis

Biblia warszawsko-praska tłumaczenie Biblii na współczesny język polski dokonane przez ks. bp. Kazimierza Romaniuka. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języka greckiego opracował KAZIMIERZ ROMANIUK, Biskup Warszawsko-Praski.

Ta katolicka polska Biblia deuterokanoniczna jest prezentowana w trwałej twardej oprawie z czerwoną okładką. Zawiera tekst w dwóch kolumnach dla łatwego czytania, tytuły sekcji do szybkiego odszukiwania oraz odnośniki do wersetów, co ułatwia głębsze studiowanie Pisma Świętego.

Ciekawe Fakty

 • Nowoczesne Tłumaczenie: Przetłumaczona przez biskupa Kazimierza Romaniuka, ta edycja oferuje nowoczesne i przystępne tłumaczenie z oryginalnych tekstów greckich.
 • Księgi Deuterokanoniczne: Zawiera księgi deuterokanoniczne, co czyni ją kompletną Biblią katolicką.
 • Trwała Twarda Oprawa: Czerwona twarda okładka zapewnia trwałość i dodaje elegancji, czyniąc ją odpowiednią do osobistego użytku i na prezent.
 • Czytelny Format: Zawiera tekst w dwóch kolumnach, tytuły sekcji i odnośniki do wersetów, co zwiększa czytelność i użyteczność do studiowania i modlitwy.
 • Wydawca: Wydane przez Sandomierz, znane z zaangażowania w publikowanie wysokiej jakości tekstów religijnych.

Główne Kredyty

 • Tłumacz: Kazimierz Romaniuk
 • Wydawca: Sandomierz
 • Edycja: 2020

Hashtagi

#PolskaBiblia #KatolickaBiblia #KsięgiDeuterokanoniczne #KazimierzRomaniuk #Sandomierz #CzerwonaOkładkaBiblia #WiaraChrześcijańska #StudiaBiblijne #PolskieTłumaczenie #StaryINowyTestament

 

 

 

 

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review