null

Püha evangeelium / The Holy Gospel - The 4 gospels in Estonian language / Akadeemilise Emakeele Seltsi 1926

No reviews yet Write a Review
$39.99
SKU:
EstonianGospels
UPC:
EstonianGospels
Weight:
14.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Püha evangeelium / The Holy Gospel - The 4 gospels in estonian language

Akadeemilise Emakeele Seltsi 1926 / Mii' Issändä Jeesuso Kristuso / Matteuso, Markuso, Luukaso ja Johannoso kirotot

Product Details

 • Title: Püha evangeelium (The Holy Gospel)
 • Subtitle: The 4 gospels in Estonian language
 • Author: Matthew, Mark, Luke, and John
 • Translator: Ernst Puusepp
 • Editor: P. Voolaine
 • Publisher: Akadeemilise Emakeele Seltsi
 • Release Date: 1926
 • Pages: 302
 • Language: Estonian

Overview

This 1926 edition of the Estonian-language Gospels according to Matthew, Mark, Luke, and John is a true treasure for readers seeking to engage with the timeless teachings of Jesus Christ in their native tongue. Translated by Ernst Puusepp and edited by P. Voolaine, this volume offers a faithful and accessible rendition of the life, ministry, and message of our Lord and Savior.

For Estonian-speaking Christians and scholars, this book provides a unique opportunity to immerse themselves in the original narratives that have shaped the Christian faith for centuries. The clear and thoughtful translation, combined with the careful editorial work, ensures that the profound spiritual insights and cultural significance of the Gospels are conveyed with precision and clarity.

Beyond its religious significance, this Estonian-language edition of the Gospels also holds immense value as a cultural and linguistic artifact. As a product of the early 20th century, it reflects the ongoing efforts to preserve and promote the Estonian language, which was once threatened by foreign domination. The publication of this work by the Akadeemilise Emakeele Seltsi (Academic Native Language Society) underscores the deep-rooted connection between language, identity, and the transmission of sacred texts.

Whether you are a devout Christian, a student of linguistics, or simply someone interested in the rich tapestry of world literature, this 1926 edition of the Estonian Gospels is a true gem that deserves to be cherished and studied for generations to come.

Ülevaade

See 1926. aasta eestikeelne Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeeliumide väljaanne on tõeline aare lugejatele, kes soovivad saada osa Jeesuse Kristuse ajatutest õpetustest oma emakeeles. See Ernst Puusepa tõlgitud ja P. Voolaine toimetatud köide pakub truu ja arusaadava ettekande meie Issanda ja Päästja elust, teenistusest ja sõnumist.

Eestikeelsetele kristlastele ja õpetlastele annab see raamat ainulaadse võimaluse sukelduda algupärastesse narratiividesse, mis on sajandeid kujundanud kristlikku usku. Selge ja läbimõeldud tõlge koos hoolika toimetajatööga tagab, et evangeeliumide sügavad vaimsed arusaamad ja kultuuriline tähendus antakse edasi täpselt ja selgelt.

See eestikeelne evangeeliumide väljaanne on lisaks religioossele tähendusele tohutu väärtusega ka kultuurilise ja keelelise artefaktina. 20. sajandi alguse tootena peegeldab see jätkuvaid püüdlusi säilitada ja edendada eesti keelt, mida kunagi ähvardas võõrvõim. Selle teose avaldamine Akadeemilise Emakeele Seltsi (Akadeemilise Emakeele Seltsi) poolt rõhutab sügavalt juurdunud seost keele, identiteedi ja pühade tekstide edasikandmise vahel.

Ükskõik, kas olete usklik kristlane, keeleteaduse tudeng või lihtsalt maailmakirjanduse rikkalikust gobeläänist huvitatud inimene, on see 1926. aasta Eesti evangeeliumide väljaanne tõeline pärl, mis väärib põlvest põlve hellitamist ja uurimist.

Product Specifications

 • Paperback
 • Condition: Used, Like New (Inside brand new, cover shows minor wear)

Interesting Facts

 • This edition of the Estonian Gospels was published in the aftermath of Estonia's independence from the Russian Empire, a time of great cultural and linguistic revival.
 • The translator, Ernst Puusepp, was a prominent Estonian linguist and educator who dedicated his life to the preservation and advancement of the Estonian language.
 • The editor, P. Voolaine, was a renowned Estonian philologist and folklorist, further underscoring the scholarly and cultural significance of this publication.

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review