null

The Gospel of Mark in Lithuanian Language

No reviews yet Write a Review
$14.99
SKU:
9781862281738
UPC:
9781862281738
Weight:
2.40 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

The Gospel of Mark in Lithuanian Language

UPC: 9781862281738

Product Details

 • Format: Paperback
 • Pages: 44
 • Publisher: Trinitarian Bible Society
 • Publication Date: February 15, 2004
 • Language: Lithuanian
 • ISBN-10: 1862281734
 • ISBN-13: 978-1862281738 / 9781862281738
 • Dimensions: 8.1 x 5.7 x 0.1 inches
 • Shipping Weight: 2.4 ounces

Product Features

 • Convenient paperback format
 • Complete text of the Gospel of Mark in Lithuanian
 • High-quality paper for enhanced readability
 • Compact size for easy portability
 • Ideal for personal study, church distribution, and outreach

Overview

The "Gospel of Mark in Lithuanian Language" is a carefully translated edition of the Gospel of Mark, published by the Trinitarian Bible Society on February 15, 2004. This 44-page paperback book provides the complete text of the Gospel of Mark in Lithuanian, making it accessible to Lithuanian-speaking Christians. The high-quality paper and clear print ensure an enjoyable reading experience, while the compact size allows for easy carrying and distribution.

This edition is perfect for personal study, church use, and outreach efforts. It provides an essential resource for those looking to deepen their understanding of the Gospel message in their native language.

Interesting Facts

 • The Gospel of Mark is known for its straightforward and action-oriented narrative, making it a compelling read for new and seasoned Christians alike.
 • Published by the Trinitarian Bible Society, an organization committed to distributing accurate and faithful translations of the Bible worldwide.
 • The compact size of this paperback edition makes it easy to carry in a bag or pocket, allowing readers to have the Word of God with them wherever they go.

Key Credits

 • Publisher: Trinitarian Bible Society

Relevant Hashtags

#GospelOfMark #LithuanianBible #PaperbackBible #TrinitarianBibleSociety #ChristianLiterature #BibleStudy #LithuanianFaith

Produkto Ypatybės

 • Patogus minkštųjų viršelių formatas
 • Visas Evangelijos pagal Morkų tekstas lietuvių kalba
 • Aukštos kokybės popierius geresniam skaitymui
 • Kompaktiškas dydis, lengvas nešioti
 • Idealiai tinka asmeninei studijai, bažnyčios platinimui ir evangelizacijai

Apžvalga

"Evangelija pagal Morkų Lietuvių Kalba" yra kruopščiai išversta Evangelijos pagal Morkų laida, kurią 2004 m. vasario 15 d. išleido Trinitarian Bible Society. Ši 44 puslapių minkštų viršelių knyga pateikia visą Evangelijos pagal Morkų tekstą lietuvių kalba, todėl ji yra prieinama lietuviškai kalbantiems krikščionims. Aukštos kokybės popierius ir aiškus spaudinys užtikrina malonią skaitymo patirtį, o kompaktiškas dydis leidžia lengvai nešioti ir platinti.

Šis leidimas yra puikus pasirinkimas asmeninei studijai, bažnyčios naudojimui ir evangelizacijos pastangoms. Jis suteikia esminį šaltinį tiems, kurie nori gilinti savo Evangelijos žinias gimtąja kalba.

Įdomūs Faktai

 • Evangelija pagal Morkų yra žinoma dėl savo tiesmukos ir veiksmingos pasakojimo manieros, todėl ji yra patraukli tiek naujiems, tiek patyrusiems krikščionims.
 • Leidėjas Trinitarian Bible Society yra organizacija, siekianti platinti tikslius ir ištikimus Biblijos vertimus visame pasaulyje.
 • Kompaktiškas šio minkštų viršelių leidimo dydis leidžia lengvai nešioti rankinėje ar kišenėje, suteikiant galimybę visada turėti Dievo žodį su savimi.

Pagrindiniai Kreditai

 • Leidėjas: Trinitarian Bible Society

Relevantie mirkļbirki

#EvangelijaPagalMorkų #LietuviškaBiblija #MinkštiViršeliaiBiblija #TrinitarianBibleSociety #KrikščioniškaLiteratūra #BiblijosStudijos #LietuvosTikejimas

Product Reviews

No reviews yet Write a Review