null

Latvian New Testament Jauna Deriba Un Psalmi [Paperback]

No reviews yet Write a Review
$39.99
SKU:
IF-HKH8-BCCB
Weight:
0.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Latvian New Testament Jauna Deriba Un Psalmi

Product Details

 • Format: Paperback
 • Publisher: Latvia
 • Publication Date: 2007
 • Language: Latvian
 • Dimensions: 5.7 x 4.1 x 0.5 inches
 • Shipping Weight: 1.6 ounces

Product Features

 • Compact and lightweight design
 • Includes both the New Testament and Psalms
 • High-quality paper for easy reading
 • Portable size for convenient carrying

Overview

The "Latvian New Testament Jauna Deriba Un Psalmi" is a compact and portable edition of the New Testament and Psalms, published in 2007. This paperback edition is perfect for those who wish to carry the scriptures with them wherever they go. Measuring just 5.7 x 4.1 x 0.5 inches and weighing a mere 1.6 ounces, this Bible is designed for ease of use and portability. It provides Latvian-speaking Christians with a convenient way to access the Word of God, whether at home, in church, or on the go.

Interesting Facts

 • This edition includes the New Testament and Psalms, making it a comprehensive resource for daily devotions and study.
 • The translation is crafted to be both accurate and accessible for contemporary readers.
 • The small size and lightweight nature make it ideal for carrying in a bag or pocket, ensuring you can read the scriptures anywhere.

Key Credits

 • Publisher: Latvia

Relevant Hashtags

#LatvianNewTestament #JaunaDeribaUnPsalmi #LatvianScriptures #ChristianLiterature #PortableBible #LatvianBible

Pārskats

"Latvijas Jaunā Derība Un Psalmi" ir kompakts un pārnēsājams Jaunās Derības un Psalmu izdevums, kas publicēts 2007. gadā. Šis mīksto vāku izdevums ir ideāli piemērots tiem, kas vēlas nēsāt līdzi Svētos Rakstus. Izmēri 14.5 x 10.5 x 1.3 cm un svars tikai 45.4 g padara šo Bībeli ērti lietojamu un pārnēsājamu. Tā nodrošina latviešu valodā runājošiem kristiešiem ērtu piekļuvi Dieva Vārdam, neatkarīgi no atrašanās vietas - mājās, baznīcā vai ceļā.

Interesanti fakti

 • Šis izdevums ietver Jauno Derību un Psalmu, padarot to par visaptverošu resursu ikdienas dievkalpojumiem un studijām.
 • Tulkojums ir veidots, lai būtu gan precīzs, gan pieejams mūsdienu lasītājiem.
 • Mazais izmērs un vieglais svars padara to ideāli piemērotu nēsāšanai somā vai kabatā, nodrošinot iespēju lasīt Rakstus jebkurā vietā.

Galvenie kredīti

 • Izdevējs: Latvia

Relevantie mirkļbirki

#LatvijasJaunāDerība #JaunaDeribaUnPsalmi #LatviešuRaksti #KristīgāLiteratūra #PārnēsājamaBībele #LatvijasBībele

Product Reviews

No reviews yet Write a Review