null

Jauna Deriba un Psalmi / Latvian New Testament and Psalms / Gute Botschaft Verlag 2008 / GBV 34200 / Paperback / Latvian NT

No reviews yet Write a Review
$29.99
SKU:
9783866981348
UPC:
9783866981348
Weight:
18.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Jauna Deriba un Psalmi / Latvian New Testament and Psalms / Gute Botschaft Verlag 2008 / GBV 34200 / Paperback / Latvian NT

  • Paperback 2008
  • ISBN: 9783866981348 / 978-3866981348
  • ISBN-10: 3866981341
  • PAGES: 351
  • PUBLISHER: Gute Botschaft Verlag
  • LANGUAGE: Latvian

 

English Description:

 Latvian (latviešu valoda [ˈlatviɛʃu ˈvaluɔda]), also known as Lettish, is an Eastern Baltic language spoken in the Baltic region. It is the language of Latvians and the official language of Latvia as well as one of the official languages of the European Union. There are about 1.3 million native Latvian speakers in Latvia and 100,000 abroad. Altogether, 2 million, or 80% of the population of Latvia, speak Latvian. Of those, around 1.16 million or 62% used it as their primary language at home.

As a Baltic language, Latvian is most closely related to neighboring Lithuanian; however Latvian has followed a more rapid development. In addition, there is some disagreement whether Latgalian and Kursenieki, which are mutually intelligible with Latvian, should be considered varieties or separate languages. 

The Lutheran pastor Johann Ernst Glück translated the Bible into the Latvian language, which was published in 1694 in Riga.

This translation was republished many times, repeatedly re-edited. Most recently a revision was begun in 1931 and printed in 1965 by the United Bible Societies, London. For this the main language editor was Professor Ernests Blese. This translation used the traditional "ch" and "ŗ" of pre-war Latvia and Latvians in exile.

In 1995 The Latvian Bible Society (LBB) began work on a new Bible translation; Gospels and Acts 1999, the whole New Testament 2007. The Publishing House "Zinātne" ("Science") has issued a number of Old Testament books in some editions, but the LBB's Old Testament translation is still being prepared for publication. In 2005 the Latvian Bible Society issued the Deuterocanonical books.

 

Latviešu Valoda:

 

Latviešu valoda, kas pazīstama arī kā Lettish, ir austrumbaltu valoda, kas runāta Baltijas reģionā. Tā ir latviešu tautas valoda un Latvijas oficiālā valoda, kā arī viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Latvijā dzimtā latviešu valodu runā apmēram 1,3 miljoni cilvēku, un ārzemēs to lieto aptuveni 100 000 cilvēku. Kopumā 2 miljoni cilvēku jeb 80% no Latvijas iedzīvotājiem runā latviešu valodu. No tiem apmēram 1,16 miljoni jeb 62% to izmanto kā savu galveno valodu mājās.

 

Kā baltu valoda, latviešu valoda ir visvairāk saistīta ar kaimiņvalodu lietuviešu valodu; tomēr latviešu valoda ir izcēlusies ātrāk. Turklāt pastāv nesaskaņas par to, vai Latgāļu un Kursenieku valodas, kas ir saprotamas latviešu valodai, būtu jāuzskata par dialektiem vai atsevišķām valodām.

 

Luterāņu mācītājs Johann Ernst Glūks tulkoja Bībeli latviešu valodā, kas tika publicēta 1694. gadā Rīgā.

 

Šī tulkojums tika vairākkārt pāublicēts un atkārtoti rediģēts. Pēdējo reizi pārskatījums tika uzsākts 1931. gadā un izdots 1965. gadā, Londonas Apvienoto Bībeļu biedrību izdevumā. Šī tulkojuma galvenais valodas redaktors bija profesors Ernests Blese. Šajā tulkojumā tika izmantots tradicionālais "ch" un "ŗ", kas bija raksturīgi pirmā pasaules kara Latvijai un izsūtītajiem latviešiem.

 

  1. gadā Latvijas Bībeļu biedrība (LBB) sāka darbu pie jauna Bībeles tulkojuma; evaņģēliji un Apustuļu darbi tika izdoti 1999. gadā, un visa Jaunā Derība tika izdota 2007. gadā. Izdevniecība "Zinātne" ir izdevusi vairākas Vecās Derības grāmatas dažādās izdevumos, bet LBB Vecās Derības tulkojums joprojām tiek sagatavots izdošanai. 2005. gadā Latvijas Bībeļu biedrība izdeva Deuterokanoniskās grāmatas.

 

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review