Loading... Please wait...

Kutsal Kitap - Not Alınabilir Baskı / Turkish Holy Bible with wide margins / Turkish Note Taker Bible

$89.99
SKU:
9789754621570
Weight:
40.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Kutsal Kitap - Not Alınabilir Baskı / Turkish Holy Bible with wide margins / Turkish Note Taker Bible

ISBN 9789754621570  

Hardcover 2022

Printed in Turkey 

 

This is a much awaited print of the Turkish Holy Bible!   With WIDE MARGINS, great for study, for making notes inside the Bible!   Great tool for true students of the Bible.  In USA available only from Bible In My Language.   Limited 1000 copy print run!

 

 
Dil: Türkçe  / Language: Turkish
Türü: Kutsal Kitap
Size / Ebat: 17cm x 24cm
Kağıt: 45 gr. MEDICO Opak
Pages / Sayfa: 1392
Cilt: Sıvama İplik Dikiş
Basım tarihi: Aralık 2022
ISBN: 978-975-462-157-0 / 9789754621570 / 978-9754621570

 

SUMMARY IN TURKISH:

Kutsal Kitap Eski ve Yeni Antlaşma olmak üzere iki kısımdan oluşur. Eski Antlaşma Yahudilerin kutsal kitabıdır, İbranice ve Aramice olarak yazılmıştır. Türkçede Tevrat olarak bilinir ancak aslında Tevrat Eski Antlaşma’nın ilk 5 kitabıdır.

Eski Antlaşma üç bölüme ayrılır: 1) Yasa Kitapları (Tora, Tevrat veya Musa'nın 5 kitabı olarak adlandırılır), 2) Peygamberlikler ve tarihsel kitaplar, 3) Zebur olarak da bilinen Mezmurlar, şiirsel ve düz metinler. Eski ve Yeni Antlaşma Hristiyanların kabul ettiği kutsal yazılardır.

Yirmi yedi kitaptan oluşan Yeni Antlaşma Grekçe yazılmıştır ve Türkçede İncil olarak bilinir. Aslında ilk dört kitap olan Matta, Markos, Luka ve Yuhanna birer İncil’dir. Müjde kitapları olarak da bilinirler. Bu dört kitap İsa'nın yaşamını, öğretilerini, ölüm ve dirilişiyle ilgili bilgileri içermektedir.

Devamında yer alan Elçilerin İşleri kitabı, İsa'nın ölümünden sonra elçilerin bu öğretiyi yaymak için yaptığı işleri anlatır. Yeni Antlaşma’da yer alan mektuplar, İsa Mesih'in elçileri ve yakın izleyicileri tarafından, ilk inanlı topluluklarına (kiliselere) yol göstermek, O'nun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla Tanrı'nın esiniyle yazılmıştır.

Son kitap olan Vahiy (Esinleme), inanlıları sıkıntılar karşısında cesaretlendirir, gelecekteki olayları simgelerle açıklar. Tanrı’nın sözünü etüt ederken not almak isteyen okurlarımıza 2001 yılında yayımlanmış olan yeni Türkçe çevirimizin geniş kenar boşlukları bırakarak hazırladığımız özel baskısını sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

 

SUMMARY IN ENGLISH: 

The Bible consists of two parts, the Old Testament and the New Testament. The Old Testament is the Jewish holy book, written in Hebrew and Aramaic. It is known as the Torah in Turkish, but actually the Torah is the first 5 books of the Old Testament.

The Old Testament is divided into three parts: 1) Books of the Law (called the Torah, Torah, or the 5 books of Moses), 2) Prophecies and historical books, 3) Psalms, also known as Psalms, poetic and prose. The Old and New Testaments are scriptures accepted by Christians.

The New Testament, consisting of twenty-seven books, was written in Greek and is known as the Bible in Turkish. In fact, the first four books, Matthew, Mark, Luke and John, are Bibles. They are also known as gospel books. These four books contain information about Jesus' life, teachings, death and resurrection.

The following book Acts of the Apostles describes the work done by the apostles to spread this teaching after Jesus' death. The letters of the New Testament were God-inspired by the apostles and close followers of Jesus Christ to guide the early churches (churches), to lead a life in accordance with His teaching, and to show them how to overcome the problems they face.

The final book, Revelation (Revelation), encourages believers in the face of adversity and illustrates future events with symbols. We are pleased to present the special edition of our new Turkish translation, which was published in 2001, with wide margins, to our readers who want to take notes while studying the Word of God.

https://cdn10.bigcommerce.com/s-62bdpkt7pb/products/52506/images/266333/Kutsal_Kitap_-_Not_Alnabilir_Bask_Turkish_Holy_Bible_with_wide_margins_Turkish_Note_Taker_Bible_9789754621570_18__01363.1676217310.1280.1280.JPG?c=2&_gl=1*m9skn7*_ga*MjAyOTE0ODY1OS4xNTkyNDY2ODc5*_ga_WS2VZYPC6G*MTY3NjIxNTkzMS4yODMxLjEuMTY3NjIxNzM3Ni42MC4wLjA.

https://cdn10.bigcommerce.com/s-62bdpkt7pb/products/52506/images/266327/Kutsal_Kitap_-_Not_Alnabilir_Bask_Turkish_Holy_Bible_with_wide_margins_Turkish_Note_Taker_Bible_9789754621570_10__66596.1676217366.1280.1280.JPG?c=2&_gl=1*m9skn7*_ga*MjAyOTE0ODY1OS4xNTkyNDY2ODc5*_ga_WS2VZYPC6G*MTY3NjIxNTkzMS4yODMxLjEuMTY3NjIxNzM3Ni42MC4wLjA.

 

 https://cdn10.bigcommerce.com/s-62bdpkt7pb/products/52506/images/266332/Kutsal_Kitap_-_Not_Alnabilir_Bask_Turkish_Holy_Bible_with_wide_margins_Turkish_Note_Taker_Bible_9789754621570_17__52643.1676217371.1280.1280.JPG?c=2&_gl=1*g8d0wk*_ga*MjAyOTE0ODY1OS4xNTkyNDY2ODc5*_ga_WS2VZYPC6G*MTY3NjIxNTkzMS4yODMxLjEuMTY3NjIxNzM3Ni42MC4wLjA.

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Kutsal Kitap - Not Alınabilir Baskı / Turkish Holy Bible with wide margins / Turkish Note Taker Bible to your wish list.