null

Turkish Bible / Dark Brown Cover / Kutsal Kitap [Vinyl Bound] by Bible Society

No reviews yet Write a Review
$139.99
SKU:
9D-0W2F-7C8W
Weight:
0.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Turkish Bible / Dark Brown Cover / Kutsal Kitap

Product Details

 • Vinyl Bound
 • Publisher: Bible Society (2009)
 • Language: Turkish
 • Product Dimensions: 6.8 x 4.5 x 1.4 inches
 • Shipping Weight: 1.1 pounds

Overview

The Turkish Bible (Kutsal Kitap) with a dark brown cover is a durable and elegantly bound edition of the Holy Scriptures, published by the Bible Society in 2009. This vinyl-bound Bible is designed for both longevity and aesthetic appeal, making it an ideal choice for personal study, church use, and gifting. The Turkish translation ensures that readers can engage deeply with the biblical texts in their native language, fostering a closer connection to the Word of God.

Product Features

 • Language: Turkish
 • Content: Complete Bible (Old and New Testaments)
 • Format: Vinyl-bound for durability and a sleek appearance
 • Publisher: Bible Society, a trusted name in biblical publications

Interesting Facts

 • Translation Quality: The Turkish Bible (Kutsal Kitap) is known for its accurate and clear translation, making it a reliable resource for Turkish-speaking Christians.
 • Durability: The vinyl cover not only provides a classic look but also ensures the Bible can withstand regular use, making it perfect for daily readings and study.
 • Publisher's Dedication: The Bible Society has a long history of producing high-quality biblical texts, ensuring that each publication meets rigorous standards for accuracy and readability.

Publishers

Bible Society

The Bible Society is renowned for its commitment to translating and distributing the Bible in various languages, ensuring that people worldwide can access the scriptures in their native tongues. The 2009 Turkish Bible with a dark brown cover is part of their mission to make the Word of God accessible and understandable for Turkish-speaking Christians.

Hashtags

#TurkishBible #KutsalKitap #BibleTranslation #ChristianTexts #ReligiousStudies #FaithInLanguage #BibleSociety #Theology #ChristianScriptures

Overview (Turkish Translation)

Türkçe Kutsal Kitap (Koyu Kahverengi Kapak), vinil ciltli, dayanıklı ve şık bir şekilde bağlanmış, 2009 yılında Kutsal Kitap Derneği tarafından yayımlanan Kutsal Yazıların bir baskısıdır. Bu vinil ciltli Kutsal Kitap, uzun ömürlü ve estetik açıdan hoş olacak şekilde tasarlanmıştır, kişisel çalışma, kilise kullanımı ve hediye vermek için mükemmel bir seçenektir. Türkçe çeviri, okuyucuların Kutsal Yazılar ile kendi anadillerinde derinlemesine ilgilenmelerini sağlayarak Tanrı'nın Sözü ile daha yakın bir bağ kurmalarını teşvik eder.

Ürün Özellikleri

 • Dil: Türkçe
 • İçerik: Tam Kutsal Kitap (Eski ve Yeni Ahit)
 • Format: Dayanıklılık ve şık görünüm için vinil kapaklı
 • Yayınevi: Kutsal Kitap Derneği, güvenilir dini yayınları ile tanınır

İlginç Bilgiler

 • Çeviri Kalitesi: Türkçe Kutsal Kitap (Kutsal Kitap), doğru ve net çevirisiyle bilinir, Türkçe konuşan Hristiyanlar için güvenilir bir kaynaktır.
 • Dayanıklılık: Vinil kapak sadece klasik bir görünüm sağlamakla kalmaz, aynı zamanda Kutsal Kitap'ın düzenli kullanıma dayanmasını sağlar, günlük okumalar ve çalışma için mükemmeldir.
 • Yayınevinin Adanmışlığı: Kutsal Kitap Derneği, yüksek kaliteli dini metinler üretme konusunda uzun bir geçmişe sahiptir, her yayının doğruluk ve okunabilirlik açısından titiz standartlara uymasını sağlar.

Yayınevleri

Kutsal Kitap Derneği

Kutsal Kitap Derneği, Kutsal Kitap'ı çeşitli dillerde çevirme ve dağıtma konusundaki kararlılığı ile tanınır, dünya çapında insanların anadillerinde Kutsal Yazılara erişimini sağlar. 2009 yılı koyu kahverengi kapaklı Türkçe Kutsal Kitap, Türkçe konuşan Hristiyanlar için Tanrı'nın Sözü'nü erişilebilir ve anlaşılır kılma misyonlarının bir parçasıdır.

Hashtags

#TürkçeKutsalKitap #KutsalKitap #KutsalKitapÇevirisi #HristiyanMetinleri #DiniÇalışmalar #Dildeİman #KutsalKitapDerneği #İlahiyat #HristiyanYazıları

Product Reviews

No reviews yet Write a Review