Loading... Please wait...

Káldi Szent Biblia / Hungarian 1626 Káldi Bible / Magyarra fordította a’ Jésus-alatt Vitézkedő Társaság-béli Nagy-szombati Káldi György Pap / Faximilex Kiadó 2002 / Hardcover leather cover

$189.99
SKU:
9638542268
Weight:
40.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Káldi Szent Biblia / Hungarian 1626 Káldi Bible / Magyarra fordította a’ Jésus-alatt Vitézkedő Társaság-béli Nagy-szombati Káldi György Pap / Faximilex Kiadó 2002 / Hardcover leather cover / Hasonmás kiadás

Hardcover 2002

ISBN: 9789638542267 / 978-9638542267

ISBN-10: 9638542268

PUBLISHER: Faximilex Kiadó

PAGES: 1176

LANGUAGE: Hungarian / Magyar

 

Szent Biblia. Az Egész Keresztyénségben bévött Régi Deák bötűből. Magyarra fordította. A Iesus alatt Vitézkedő Társaság-béli Nagy-Szombati Káldi György Pap. Bécs, 1626

 

Hungarian Description

Szent Biblia. Magyarra fordította a’ Jésus-alatt Vitézkedő Társaság-béli Nagy-szombati Káldi György Pap. [Hasonmás kiadás.] (Budapest, 2002). Faximilex Kiadó (Széchenyi ny., Győr).

Egy, a könyv belsejében elhelyezett megjegyzés szerint 30, római számmal jelölt példány készült kimondottan püspökök számára. Kötetünk a Káldi György-féle katolikus Biblia-fordítás hasonmása, mely először 1626-ban jelent meg, harminchat évvel a Károli-féle Biblia-fordítás után. A fordítás szövege után oldalszámozáson kívül két írás – „A’ Bibliara-valo Lajstrom”, azaz a kegyes olvasót eligazító tárgymutató következik, majd Káldi Györgytől egy vitairat „Oktató Intés, Mellyből a’ Keresztyén ember könnyen ítéletet tehet A’ Magyar nyelv[r]e írott Kalvinisták Bibliájáról, mellyet elsőbé Károlyi Gáspár Gönczi Predikátor Magyar-országban Visolyban, az-után Mólnár Albert Német-országban Hannoviában nyomtattatott: és eszébe veheti, ha az, igaz Szent Biblia-e, vagy nem.” Díszesen aranyozott, álbordás, vaknyomásos kiadói egészbőr kötésben, hártyapapír védőborítóban.

 

A katolikus bibliafordító: Káldi György (1573–1634)
Miután a Vizsolyi Biblia Károlyi Gáspár fordításának köszönhetően 1590-ben megjelent, a katolikusok körében egyre erősebb igény merült fel egy katolikus szellemű fordítás elkészítése iránt. A nagy feladatra Pázmány egyik munkatársa, Káldi György vállalkozott. Noha Káldi legfontosabb műve kétségkívül a bibliafordítás, azért egyéb munkái is fontos helyet foglalnak el a magyar barokk irodalom kibontakozásában. Egyházi beszédeinek két vaskos kötete – a vasárnapokra, ill. az ünnepekre szóló prédikációk gyűjteménye – 1631-ben jelent meg, közvetlenül Pázmány hasonló jellegű munkája előtt. Egyik fő törekvése az volt, hogy paptársai számára mintaprédikációkat adjon, ezért készített minden vasárnapra három beszédet is. Ezek többnyire igen terjedelmesek s laza szerkezetűek. Elsősorban hittételeket magyaráz, de nagy teret hagy az erkölcsi tanításoknak is. Beszédei – ellentétben a Pázmányéival – sokszor polemikus jellegűek, szerzőjük nem riad vissza a személyeskedéstől sem. A morális tanítások a mindennapi életre irányulnak, ilyenkor képszerűségre, érzékletességre, festői előadásmódra törekszik. Igen gyakran él a példázatok (exemplumok) didaktikus erejével, gyakran merít a környező tárgyi világ és a természet életéből hasonlatosságokat, párhuzamokat. Mindez a kialakulóban lévő barokk próza sajátossága, gyökere jórészt a szentignáci lelkigyakorlatok vizualitásában rejlik.
Káldi mind bibliafordítása, mind beszédgyűjteménye révén az első magyar jezsuita írónemzedék jellegzetes képviselője, s egyben a magyar prózában a barokk ízlés meghonosítóinak egyike is.
 
 

György Káldy (1573–1634) was a Hungarian Jesuit and Bible translator.

Káldi was born in Nagyszombat, Kingdom of Hungary on February 4, 1573. He studied theology at the University of Vienna. In Rome, in 1598 he entered the Jesuit order. In 1625, he founded the College of Pozsony (Pressburg, today's Bratislava), and served as its rector until his death.

He devoted nearly half of his life to the translation of the Bible. He published the first Catholic translation of the Bible in Vienna, 1626. His version was based partly on the unpublished manuscripts of István Szántó, partly on the Vulgate. The printing of his translation in 1626 was supported by the Calvinist prince Gabriel Bethlen.

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Click the button below to add the Káldi Szent Biblia / Hungarian 1626 Káldi Bible / Magyarra fordította a’ Jésus-alatt Vitézkedő Társaság-béli Nagy-szombati Káldi György Pap / Faximilex Kiadó 2002 / Hardcover leather cover to your wish list.