Loading... Please wait...

Imbo Ungu Language New Testament / Goteni lino kinye opa peamili nimu Ungu Tukumemu (IMOTBL) / Imbongu 1997 Edition / Papua New Guinea

$15.69
SKU:
9781531303013
Weight:
35.20 Ounces
Quantity:

Product Description

Imbo Ungu Language New Testament

Goteni lino kinye opa peamili nimu Ungu Tukumemu (IMOTBL)

Imbongu 1997 Edition

Papua New Guinea

 

  • Paperback: 614 pages
  • Publisher: Digital Bible Society (January 18, 2018) / Wycliffe Bible Translators
  • Language: Imbo Ungu
  • ISBN-10: 1531303013
  • ISBN-13: 978-1531303013
  • Product Dimensions: 6 x 1.5 x 9 inches
  • Shipping Weight: 2.2 pounds

 

John 3:16 Jon

Goteni maina imboma konopu paa pulumu mondopalie imboma kombu kerina naa pungo, waliwalima molko kondoko kau pangei nimbe yunge malo tendekumu kau molorumu nalo akumu maina imboma tirimu. Imboreni Yu ipuki timo lemo kombu kerina naa pumbe waliwalima molopa kondopa kau pumbelo.

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Imbo Ungu Language New Testament / Goteni lino kinye opa peamili nimu Ungu Tukumemu (IMOTBL) / Imbongu 1997 Edition / Papua New Guinea to your wish list.