null

Hungarian New Testament Károli Gáspár / Újszövetség

No reviews yet Write a Review
$9.99
SKU:
4J-1BQH-J2NL
Weight:
0.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Hungarian New Testament Károli Gáspár / Újszövetség

Product Features

 • Title: Hungarian New Testament Károli Gáspár / Újszövetség
 • Language: Hungarian
 • Publisher: Bible Society
 • Publication Date: 2000
 • Format: Paperback
 • Pages: 304

Overview

The Hungarian New Testament Károli Gáspár / Újszövetség, published by the Bible Society in 2000, is an essential text for Hungarian-speaking Christians. This paperback edition of the New Testament features the classic Károli translation, known for its accuracy and literary quality. With 304 pages, it provides a comprehensive presentation of the New Testament, making it suitable for personal study, group discussions, and devotional reading.

Interesting Facts

 • Károli Translation: The Károli Bible, translated by Gáspár Károli in the late 16th century, is a cornerstone text for Hungarian-speaking Christians. This translation is celebrated for its precision and has had a significant impact on the Hungarian language and culture.
 • Accessibility: The 2000 edition by the Bible Society makes this important religious text accessible in a portable and affordable paperback format, ensuring that more people can benefit from its teachings.
 • Cultural Impact: The Károli translation of the New Testament has played a crucial role in shaping the religious and cultural identity of Hungarian-speaking communities around the world.

Key Credits

 • Translated by: Gáspár Károli
 • Published by: Bible Society

Hashtags

#HungarianNewTestament #KaroliTranslation #BibleSociety #ChristianLiterature #BuyOnline #BIML

Áttekintés

A Magyar Újszövetség Károli Gáspár / Újszövetség, amelyet a Biblia Társulat adott ki 2000-ben, alapvető szöveg a magyarul beszélő keresztények számára. Ez a puhakötésű Újszövetség kiadás a klasszikus Károli-fordítást tartalmazza, amely pontosságáról és irodalmi minőségéről ismert. A 304 oldalas kiadás átfogó bemutatást nyújt az Újszövetségből, így alkalmas személyes tanulmányozásra, csoportos megbeszélésekre és áhítatos olvasásra.

Érdekes tények

 • Károli-fordítás: A Károli Biblia, amelyet Károli Gáspár a 16. század végén fordított, alapvető szöveg a magyarul beszélő keresztények számára. Ez a fordítás pontosságáról és a magyar nyelvre és kultúrára gyakorolt jelentős hatásáról ismert.
 • Hozzáférhetőség: A Biblia Társulat 2000-es kiadása hordozható és megfizethető puhakötésű formában teszi hozzáférhetővé ezt a fontos vallási szöveget, biztosítva, hogy még több ember részesülhessen tanításaiból.
 • Kulturális hatás: Az Újszövetség Károli-fordítása döntő szerepet játszott a magyar nyelvű közösségek vallási és kulturális identitásának formálásában világszerte.

Kulcsfontosságú kredit

 • Fordította: Károli Gáspár
 • Kiadta: Biblia Társulat

Hashtags

#MagyarÚjszövetség #KaroliForditas #BibliaTarsulat #KeresztényIrodalom #VásároljOnline #BIML

Product Reviews

No reviews yet Write a Review