null

Biblija Sveto Pismo - Staroga I Novoga Zavjeta / Burgundy Leather Cover with Golden Edges

No reviews yet Write a Review
$199.99
SKU:
MK-1LWQ-8NTR
Weight:
0.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Croatian Family Bible with Deuterocanonical Books

Biblija Sveto Pismo - Staroga I Novoga Zavjeta

Preveo Ivan Ev. Saric - 6. popravljeno izdanje / Burgundy Leather Cover with Golden Edges

 

Product Details

 • Cover: Burgundy Leather
 • Edges: Golden Edges
 • Publisher: Croatian Bible Society
 • Publication Year: 2011
 • Language: Croatian
 • Pages: 1386
 • ISBN-10: 9536709864
 • ISBN-13: 978-9536709861
 • Product Dimensions: 9.4 x 6.5 x 2.2 inches

Overview

The Croatian Family Bible, titled "Biblija Sveto Pismo - Staroga I Novoga Zavjeta", is a beautifully crafted edition that contains the complete text of the Old and New Testaments, including the Deuterocanonical books. Translated by the renowned Archbishop Ivan Ev. Šarić, this sixth revised edition of the Croatian Bible offers readers a comprehensive and authoritative version of the Scriptures.

Featuring a burgundy leather cover with golden edges, this Bible exudes a sense of elegance and reverence, making it a cherished addition to any personal or family library. The substantial 1386-page volume provides ample space for the full biblical text, as well as valuable supplementary materials such as book introductions and cross-references.

Beyond its impressive physical attributes, the true value of this Croatian Family Bible lies in its content. The Šarić translation, known for its refined style and easy-to-understand language, has gained widespread popularity among Croatian-speaking Christians, both for personal devotion and for use in church settings.

By including the Deuterocanonical books, often referred to as the Apocrypha, this edition of the Croatian Bible offers a more complete representation of the Christian canon, catering to the needs of Catholic and Orthodox readers. This comprehensive approach ensures that this publication will be a valuable resource for a wide range of Croatian-speaking believers.

Whether used for individual study, family worship, or scholarly research, the Croatian Family Bible with Deuterocanonical Books is a testament to the enduring power of the Scriptures to transcend linguistic and cultural boundaries. This publication will enrich the spiritual lives of its readers and deepen their understanding of the Christian faith.

Interesting Facts

 • This Croatian Bible includes the Deuterocanonical books, also known as the Apocrypha, in addition to the standard Old and New Testament texts.
 • The Šarić translation used in this edition is highly regarded for its refined style and accessibility.
 • The Croatian Bible Society has a long history of producing high-quality Bible translations and resources for the Croatian-speaking community.

Cast and Crew

 • Translator: Ivan Ev. Šarić
 • Publisher: Croatian Bible Society

Pregled

Biblija Sveto Pismo - Staroga I Novoga Zavjeta, ili Hrvatska obiteljska Biblija, je lijepo izrađeno izdanje koje sadrži cjeloviti tekst Staroga i Novoga zavjeta, uključujući i deuterokanonske knjige. Preveo ga je ugledni nadbiskup Ivan Ev. Šarić, a ovo je šesto popravljeno izdanje hrvatske Biblije koje čitateljima nudi sveobuhvatnu i autoritativnu verziju Svetih spisa.

S burgundskim kožnim uvezom i zlatnim rubovima, ova Biblija odaje dojam elegancije i uzvišenosti, čineći je dragocjenim dodatkom svakoj osobnoj ili obiteljskoj knjižnici. Opsežni svezak od 1386 stranica pruža obilno prostora za cjeloviti biblijski tekst, kao i vrijedne dodatne materijale poput uvoda u knjige i unakrsnih referenci.

Osim impresivnih fizičkih obilježja, prava vrijednost ove Hrvatske obiteljske Biblije leži u njenom sadržaju. Šarićev prijevod, poznat po svom dotjeranom stilu i lako razumljivom jeziku, stekao je široku popularnost među hrvatskim kršćanima, kako za osobnu pobožnost tako i za upotrebu u crkvenim okruženjima.

Uključivanjem deuterokanonskih knjiga, često nazivanih i apokrifima, ovo izdanje hrvatske Biblije nudi cjelovitiju reprezentaciju kršćanskog kanona, udovoljavajući potrebama katoličkih i pravoslavnih čitatelja. Ovaj sveobuhvatni pristup osigurava da će ovo izdanje biti vrijedan resurs za širok raspon hrvatskih vjernika.

Bilo da se koristi za individualno proučavanje, obiteljsko bogoslužje ili akademska istraživanja, Hrvatska obiteljska Biblija sa deuterokanonskim knjigama svjedoči o trajnoj snazi Svetih spisa da premaše jezične i kulturne granice. Ovo izdanje će obogatiti duhovni život svojih čitatelja i produbiti njihovo razumijevanje kršćanske vjere.

Specifikacije Proizvoda

 • Uvez: Burgundski kožni uvez
 • Rubovi: Zlatorez
 • Izdavač: Hrvatsko Biblijsko Društvo
 • Godina izdanja: 2011.
 • Jezik: Hrvatski
 • Broj stranica: 1386
 • ISBN-10: 9536709864
 • ISBN-13: 978-9536709861
 • Dimenzije proizvoda: 23,9 x 16,5 x 5,6 cm

Zanimljive Činjenice

 • Ova hrvatska Biblija uključuje deuterokanonske knjige, poznate i kao apokrifne, uz standardne tekstove Staroga i Novoga zavjeta.
 • Šarićev prijevod korišten u ovom izdanju visoko je cijenjen zbog svog dotjeranog stila i pristupačnosti.
 • Hrvatsko biblijsko društvo ima dugu povijest proizvodnje kvalitetnih prijevoda Biblije i resursa za hrvatskojezičnu zajednicu.
 
 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review