null

Biblija Sveto Pismo Staroga I Novoga Zavjeta / Big Croatian Bible / Hrvatska BIBLIJA

No reviews yet Write a Review
$59.99
SKU:
9789532410877
UPC:
9789532410877
Weight:
0.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Biblija Sveto Pismo Staroga I Novoga Zavjeta / Big Croatian Bible / hrvatski jezik / Hrvatsko Bible / Preveo Ivan Ev. Saric 2. Popravljeno izdanje

  

Product Description:

Modern Croatian Language BIBLE! NEW Edition! Just as pictured.
 
Croatian language (Croatian: hrvatski jezik) is a South Slavic language which is used primarily in Croatia, by Croats in Bosnia and Herzegovina, in neighbouring countries where Croats are autochthonous communities, and parts of the Croatian diaspora. It is sometimes classified as belonging to the Central South Slavic diasystem (also referred to as "Serbo-Croatian"). Standard Croatian is dialectally based on the Western ?tokavian dialect with Ijekavian reflex of Common Slavic yat vowel. Croatian linguistic area encompasses two other major dialects, ?akavian and Kajkavian, which contribute lexically to the standard language. It is written with the Croatian alphabet, based on Latin alphabet. The modern Croatian standard language is a continuous outgrowth of more than nine hundred years of literature written in a mixture of Croatian Church Slavonic and the vernacular language. Croatian Church Slavonic was abandoned by the mid-15th century, and Croatian as embodied in a purely vernacular literature (Croatian literature) has existed for more than five centuries.
 

Opis proizvoda:

BIBLIJA suvremenog hrvatskog jezika! NOVO izdanje! Baš kao na slici.

Hrvatski jezik (hrv. hrvatski jezik) je južnoslavenski jezik koji se koristi prvenstveno u Hrvatskoj, Hrvatima u Bosni i Hercegovini, u susjednim zemljama u kojima su Hrvati autohtone zajednice te dijelovima hrvatskog iseljeništva. Ponekad se klasificira kao pripadnik srednjojužnoslavenskog dijasustava (koji se naziva i "srpskohrvatski"). Standardni hrvatski dijalektalno se temelji na zapadnom ?tokavskom dijalektu s ijekavskim refleksom općeslavenskog vokala yat. Hrvatsko jezično područje obuhvaća još dva velika narječja, akavsko i kajkavsko, koja leksički doprinose standardnom jeziku. Pisana je hrvatskom abecedom po uzoru na latinicu. Suvremeni hrvatski standardni jezik kontinuirani je izdanak više od devet stotina godina književnosti napisane mješavinom hrvatskog crkvenoslavenskog i narodnog jezika. Hrvatski crkvenoslavenski napušten je sredinom 15. stoljeća, a hrvatski kao utjelovljen u čisto narodnoj književnosti (hrvatska književnost) postoji više od pet stoljeća.

Product Details:

  • Hardcover: 1384 pages
  • Publisher: Glas Koncila Zagreb (2007)
  • Language: Croatian
  • ISBN-10: 9532410872
  • ISBN-13: 978-9532410877 / 9789532410877
  • Shipping Weight: 1.4 pounds

 

1__05843.1462823128.1280.1280.JPG (400×400)

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review