null

Bible - Písmo Svaté - Czech Burgundy Ecumenical Bible / Česká Biblická Společnost 2005

No reviews yet Write a Review
$59.99
SKU:
8085810379
UPC:
8085810379
Weight:
40.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Bible - Písmo Svaté - Czech Burgundy Ecumenical Bible with cross - alpha & omega / With deuterocanonical books / Česká Biblická Společnost 2005 / Česky ekumenicky preklad / Hardcover

Product Details

 • UPC: 9788085810370
 • Title: Bible - Písmo Svaté (Česky Ekumenicky Preklad)
 • Translation: Czech Ecumenical Translation (including Deuterocanonical books)
 • Genre: Christian Scriptures (Old and New Testament)
 • Number of pages: 1290
 • Publisher: Česká Biblická Společnost
 • Release date: 2005

Product Specifications

 • Format: Hardcover (Burgundy with Cross - Alpha & Omega)
 • Language: Czech

Overview

The Bible - Písmo Svaté is a Czech Ecumenical Bible featuring the Czech Ecumenical Translation, which includes the Deuterocanonical books. Published by Česká Biblická Společnost in 2005, this burgundy hardcover edition with a cross design showcases the Alpha and Omega symbols, representing the beginning and the end.

This comprehensive edition includes not only the Old and New Testament texts but also brief introductions to the Old and New Testaments, a preface by Cardinal František Tomášek, chronological overviews, introductions to each biblical book, a preface by St. Constantine Cyril to the Slavonic translation of the Gospels, a preface by St. Constantine Cyril to the Slavonic translation of the Four Gospels, and eight maps.

The clear and easy-to-read text, along with the verse references and black-and-white maps, make this Czech Ecumenical Bible an excellent choice for personal study, gift-giving, or use in church services.

Interesting Facts

 • The Czech Ecumenical Translation includes the Deuterocanonical books, which are part of the Catholic and Orthodox canons but not typically found in Protestant Bibles.
 • The burgundy hardcover edition with a cross design and Alpha & Omega symbols adds a touch of elegance and spiritual significance to the Bible's appearance.
 • The Česká Biblická Společnost is dedicated to promoting the distribution and understanding of the Bible in the Czech Republic and among Czech speakers worldwide.

Přehled

Bible - Písmo Svaté je česká ekumenická Bible s Českým ekumenickým překladem, který zahrnuje deuterokanonické knihy. Toto vínové vydání v pevné vazbě s křížovým designem, které vydala Česká biblická společnost v roce 2005, představuje symboly Alfa a Omega, které představují začátek a konec.

Toto souborné vydání obsahuje nejen texty Starého a Nového zákona, ale také stručné úvody ke Starému a Novému zákonu, předmluvu kardinála Františka Tomáška, chronologické přehledy, úvody ke každé biblické knize, předmluvu sv. Konstantina Cyrila ke slovanskému překladu evangelií, předmluvu sv. Konstantina Cyrila ke slovanskému překladu čtyř evangelií a osm map.

Jasný a snadno čitelný text spolu s odkazy na verše a černobílými mapami činí z této české ekumenické Bible vynikající volbu pro osobní studium, darování nebo použití při bohoslužbách.

Zajímavosti

Český ekumenický překlad zahrnuje deuterokanonické knihy, které jsou součástí katolického a pravoslavného kánonu, ale běžně se nevyskytují v protestantských biblích.
Vínová vázaná edice s křížovým designem a symboly Alfa a Omega dodává vzhledu Bible nádech elegance a duchovního významu.
Česká biblická společnost se věnuje podpoře šíření a porozumění Bible v České republice a mezi česky mluvícími lidmi po celém světě.

Cast and Crew

 • Translator: Czech Ecumenical Translation team

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review