null

Bible - Písmo Svaté - Czech Ecumenical Bible with deuterocanonical books / Česká Biblická Společnost 2008

No reviews yet Write a Review
$59.99
SKU:
9788085810745
UPC:
9788085810745
Weight:
23.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Bible - Písmo Svaté - Czech Ecumenical Bible with deuterocanonical books / Česky ekumenicky preklad - včetne deuterokanonickzch knih / Hardcover / Česká Biblická Společnost 2008

Product Details

 • UPC: 9788085810745
 • Title: Bible - Písmo Svaté (Česky Ekumenicky Preklad)
 • Translation: Czech Ecumenical Translation (including Deuterocanonical books)
 • Genre: Christian Scriptures (Old and New Testament)
 • Number of pages: 350
 • Publisher: Česká Biblická Společnost
 • Release date: 2008

Product Specifications

 • Format: Hardcover
 • Language: Czech

Overview

The Bible - Písmo Svaté is a Czech Ecumenical Bible featuring the Czech Ecumenical Translation, which includes the Deuterocanonical books. Published by Česká Biblická Společnost in 2008, this hardcover edition offers a single-column text layout with verse references in the side column and color maps for easy navigation and understanding of the Scriptures.

The clear and easy-to-read text, along with the maximized emphasis on the order of chapters and verses, allows for quick searching and easy orientation within the biblical text. This Czech Ecumenical Bible is an excellent choice for personal study, gift-giving, or use in church services.

Interesting Facts

 • The Czech Ecumenical Translation includes the Deuterocanonical books, which are part of the Catholic and Orthodox canons but not typically found in Protestant Bibles.
 • The single-column text layout, side column verse references, and color maps make this edition particularly user-friendly and accessible for readers.
 • The Česká Biblická Společnost is dedicated to promoting the distribution and understanding of the Bible in the Czech Republic and among Czech speakers worldwide.

Přehled

Bible - Písmo Svaté je česká ekumenická Bible s Českým ekumenickým překladem, který zahrnuje deuterokanonické knihy. Toto vydání v pevné vazbě, vydané Českou biblickou společností v roce 2008, nabízí jednosloupcové uspořádání textu s odkazy na verše v bočním sloupci a barevnými mapami pro snadnou navigaci a porozumění Písmu.

Přehledný a dobře čitelný text spolu s maximálním důrazem na pořadí kapitol a veršů umožňuje rychlé vyhledávání a snadnou orientaci v biblickém textu. Tato česká ekumenická Bible je vynikající volbou pro osobní studium, darování nebo použití při bohoslužbách.

Zajímavosti

Český ekumenický překlad zahrnuje deuterokanonické knihy, které jsou součástí katolického a pravoslavného kánonu, ale běžně se nevyskytují v protestantských biblích.
Uspořádání textu v jednom sloupci, odkazy na verše po stranách a barevné mapy činí toto vydání obzvláště uživatelsky přívětivým a přístupným pro čtenáře.
Česká biblická společnost se věnuje podpoře šíření a porozumění Bible v České republice a mezi česky mluvícími lidmi po celém světě.

Cast and Crew

 • Translator: Czech Ecumenical Translation team

Product Reviews

No reviews yet Write a Review