null

Azerbaijani Cyrillic Holy Bible / Azeri Bible - Мугəддəс китаб / Мугəддəс Китаб Ширкети

No reviews yet Write a Review
$69.99
SKU:
9781843641742.
UPC:
9781843641742
Weight:
20.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Azerbaijani Cyrillic Holy Bible / Azeri Bible - Мугəддəс китаб

Мугəддəс Китаб Ширкети / UBS-EPS 2009 / 062C Series - Paperback

Product Features

 • Title: Мугəддəс китаб
 • Format: Paperback, Black
 • Publisher: United Bible Societies (UBS-EPS)
 • Publication Year: 2009
 • Pages: 1708
 • Language: Azeri / Azerbaijani - Cyrillic Script
 • Dimensions: 6.8 x 5 x 1.6 inches

Overview

This Azerbaijani Cyrillic Holy Bible is a comprehensive edition of the scriptures in the Azeri language, presented in Cyrillic script. Published by the United Bible Societies in 2009, this paperback edition is medium-sized and perfect for travel. It includes the complete text of the Bible, making it an essential resource for Azerbaijani-speaking Christians.

Baxış

Bu Azərbaycan Kiril əlifbasında olan Müqəddəs Kitab, Azərbaycan dilində tam bir incildir. Birləşmiş Müqəddəs Kitab Cəmiyyətləri tərəfindən 2009-cu ildə nəşr olunmuş bu kağız nüsxə, orta ölçüdədir və səyahət üçün mükəmməldir. Bu kitabda Bibliyanın tam mətnini ehtiva edir və Azərbaycan dilində danışan xristianlar üçün əhəmiyyətli bir mənbədir.

Interesting Facts

 • Language and Script: Azerbaijani, also known as Azeri, is a Turkic language spoken primarily by the Azerbaijani people in the Republic of Azerbaijan and Iran. This edition is printed in Cyrillic script, which was used during the Soviet era.
 • Translation History: The Azeri Bible has a rich history of translations, with the first complete Bible published in 1891. Modern translations aim to provide a clear and accessible version of the scriptures.
 • Cultural Significance: North Azerbaijani has official status in the Republic of Azerbaijan and Dagestan, while South Azerbaijani is spoken widely in Iran without official status. Both dialects have a high degree of mutual intelligibility but differ in some aspects.

Maraqlı Faktlar

 • Dil və Əlifba: Azərbaycan dili, həmçinin azəri dili olaraq da tanınır və əsasən Azərbaycan Respublikasında və İranda Azərbaycan xalqı tərəfindən danışılır. Bu nəşr, Sovet dövründə istifadə olunan Kiril əlifbasında çap olunub.
 • Tərcümə Tarixi: Azərbaycan Bibliyasının zəngin bir tərcümə tarixi var və ilk tam Bibliya 1891-ci ildə çap olunub. Müasir tərcümələr, Müqəddəs Kitabın aydın və əlçatan bir versiyasını təmin etməyi hədəfləyir.
 • Mədəni Əhəmiyyət: Şimali Azərbaycan dili, Azərbaycan Respublikasında və Dağıstanda rəsmi statusa malikdir, cənubi Azərbaycan dili isə İranda geniş danışılır, lakin rəsmi statusa malik deyil. Hər iki ləhcənin bir-birini anlama dərəcəsi yüksəkdir, lakin bəzi aspektlərdə fərqlənirlər.

Publishers

 • United Bible Societies

Nəşriyyatlar

 • Birləşmiş Müqəddəs Kitab Cəmiyyətləri

Hashtags

#AzeriBible #HolyBible #AzerbaijaniScripture #CyrillicScript #UnitedBibleSocieties #ChristianLiterature #AzeriChristianBooks #CompleteBible #TravelBible

Hashtaglar

#AzərbaycanBibliyası #MüqəddəsKitab #AzərbaycanMüqəddəsKitabı #KirilƏlifbası #BirləşmişMüqəddəsKitabCəmiyyətləri #XristianƏdəbiyyatı #AzeriBibliya #TamMüqəddəsKitab #SəyahətÜçünMüqəddəsKitab

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review