null

Azerbaijani (Cyrillic script) Gospel of John / Azeri Gospel according to John / Paperback

No reviews yet Write a Review
$2.99
SKU:
AzeriCyrillicJohn
UPC:
AzeriCyrillicJohn
Weight:
7.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Azerbaijani (Cyrillic script) Gospel of John / Azeri Gospel according to John / Paperback

  • Paperback
  • PAGES: 38
  • PUBLISHER: Gute Botschaft Verlag
  • LANGUAGE: Azeri / Azerbaijani (Cyrillic Script)

 

English Summary:

The Gospel of John is part of the Bible, the Word of God. In this Gospel Jesus Christ is presented as the Son of God. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." (John 3:16)

This booklet is very useful for Gospel outreach 

Azerbaijani (/ˌæzərbˈɑːni/) or Azeri (/æˈzɛəri,ɑː-,ə-/), also referred to as Azerbaijani Turkicor Azerbaijani Turkish, is a Turkic language spoken primarily by the Azerbaijani people, who live mainly in the Republic of Azerbaijan (former Soviet) where the North Azerbaijani variety is spoken, and in the Azerbaijan region of Iran, where the South Azerbaijani variety is spoken.[16] Although there is a very high degree of mutual intelligibility between both forms of Azerbaijani, there are significant differences in phonology, lexicon, morphology, syntax and sources of loanwords.

North Azerbaijani has official status in the Republic of Azerbaijan and Dagestan (a federal subject of Russia) but South Azerbaijani does not have official status in Iran, where the majority of Azerbaijani people live. It is also spoken to lesser varying degrees in Azerbaijani communities of Georgia and Turkey and by diaspora communities, primarily in Europe and North America.

Both Azerbaijani varieties are members of the Oghuz branch of the Turkic languages. The standardized form of North Azerbaijani (spoken in the Republic of Azerbaijan and Russia) is based on the Shirvani dialect, while Iranian Azerbaijani uses the Tabrizi dialect as its prestige variety. Azerbaijani is closely related to Gagauz, Qashqai, Crimean Tatar, Turkish and Turkmen, sharing varying degrees of mutual intelligibility with each of those languages. According to linguistic comparative studies, the closest relative of Azerbaijani is the Turkmen language.  

Yəh 3:16: “Çünki Allah dünyanı elə sevdi ki, vahid Oğlunu verdi; bunu ona görə etdi ki, Ona iman edən hər kəs həlak olmasın, amma əbədi həyata malik olsun.

"Yuh Əvəliki 3:16" ayəsində deyilir ki, "Çünki Allah dünyanı elə sevdi ki, vahid Oğlunu verdi; bunu ona görə etdi ki, Ona iman edən hər kəs həlak olmasın, amma əbədi həyata malik olsun." Bu, İncilin və Allahın Sözünün bir hissəsidir. Bu İncil'də İsa Məsih, Allahın Oğlu kimi təqdim olunur.

 

Bu büklet, İncil təbliğatı üçün çox faydalıdır.

 

Azərbaycanca (ya da Azərbaycan Türkcəsi) əsasən Azərbaycan Respublikasında danışılan bir Türk dili olup, Şimali Azərbaycan variyeti Azərbaycan Respublikasında və Rusiyanın Dağıstan bölgəsində rəsmi statusa sahibdir. Cənubi Azərbaycan variantı isə İranın Azərbaycan bölgəsində danışılır, lakin burada rəsmi statusa sahib deyil. Hər iki Azərbaycan variyeti arasında bir-birini başa düşür dərəcədə yüksək təmizləyicilik səviyyəsi mövcuddur, amma fonologiya, lеksika, morfologiya, sintaksis və ödənilmiş kеlmеlərin mənbələri sahəsində əsas fərqliliklər mövcuddur.

 

Azərbaycanın normallaşdırılmış Şimali variyeti (Azərbaycan Respublikasında və Rusiyada danışılır) Şirvan dialеktinə əsaslanır, hərсənd İran Azərbaycanı, sərvətli vərəq kimi Tabrizi dialеktindən istifadə edir. Azərbaycanca, Gаqаuz, Qаşqаi, Qırımtatar, Türk və Türkmеn dillərinə yaxın qohum dilidir və hər biri ilə dərəcəli başa düşülə bilər. Dil müqayisəli tədqiqatların nəticələrinə görə, Azərbaycanca ilə ən yaxın qohum dili Türkmеn dilidir.

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review