null

Azerbaijani (Latin script) Gospel of John / Azeri Gospel according to John / Paperback

No reviews yet Write a Review
$2.99
SKU:
AzeriLatinGospelJohn
UPC:
AzeriLatinGospelJohn
Weight:
7.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Azerbaijani (Latin script) Gospel of John / Azeri Gospel according to John / Paperback

  • Paperback
  • PAGES: 38
  • PUBLISHER: Gute Botschaft Verlag
  • LANGUAGE: Azeri / Azerbaijani (Latin Script)

 

English Summary:

The Gospel of John is part of the Bible, the Word of God. In this Gospel Jesus Christ is presented as the Son of God. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." (John 3:16)

This booklet is very useful for Gospel outreach

Azerbaijani (/ˌæzərbˈɑːni/) or Azeri (/æˈzɛəri,ɑː-,ə-/), also referred to as Azerbaijani Turkic or Azerbaijani Turkish, is a Turkic language spoken primarily by the Azerbaijani people, who live mainly in the Republic of Azerbaijan (former Soviet) where the North Azerbaijani variety is spoken, and in the Azerbaijan region of Iran, where the South Azerbaijani variety is spoken. Although there is a very high degree of mutual intelligibility between both forms of Azerbaijani, there are significant differences in phonology, lexicon, morphology, syntax and sources of loanwords.

North Azerbaijani has official status in the Republic of Azerbaijan and Dagestan (a federal subject of Russia) but South Azerbaijani does not have official status in Iran, where the majority of Azerbaijani people live. It is also spoken to lesser varying degrees in Azerbaijani communities of Georgia and Turkey and by diaspora communities, primarily in Europe and North America.

Both Azerbaijani varieties are members of the Oghuz branch of the Turkic languages. The standardized form of North Azerbaijani (spoken in the Republic of Azerbaijan and Russia) is based on the Shirvani dialect, while Iranian Azerbaijani uses the Tabrizi dialect as its prestige variety. Azerbaijani is closely related to Gagauz, Qashqai, Crimean Tatar, Turkish and Turkmen, sharing varying degrees of mutual intelligibility with each of those languages. According to linguistic comparative studies, the closest relative of Azerbaijani is the Turkmen language.  

Yəh 3:16: “Çünki Allah dünyanı elə sevdi ki, vahid Oğlunu verdi; bunu ona görə etdi ki, Ona iman edən hər kəs həlak olmasın, amma əbədi həyata malik olsun.”

 

"Yuh Əvəliki 3:16" (John 3:16) ayəsində dediyi kimi, "Çünki Allah dünyanı elə sevdi ki, vahid Oğlunu verdi; bunu ona görə etdi ki, Ona iman edən hər kəs həlak olmasın, amma əbədi həyata malik olsun," İncilin və Tanrının Sözünün bir hissəsidir. Bu İncil Əsa Məsihin Allahın Oğlu kimi təqdim olunduğu bir xüsusiyyətlə İncilin bir hissəsidir.

Bu büklet İncil təbliğatı üçün çox faydalıdır.

Azərbaycanca, Əzəri dilinin iki forması olan Şimali Əzəri və Cənubi Əzəri olmaqla, əsasən Azərbaycan Respublikasında (bundan əvvəlki Sovet) yaşayan Azərbaycan xalqı tərəfindən danışılır. Şimali Əzəri forması Azərbaycan Respublikasında və Rusiyanın Dağıstan (Rusiyanın federal subyekti) regionunda rəsmi statusa sahibdir, amma Cənubi Əzəri formasının İranda (Azərbaycanın çoxluq hissəsi) rəsmi statusu yoxdur. Azərbaycanın Gürcüstan və Türkiyə bölgələrində və əsasən Avropanın və Şimali Amerikanın diaspora cəmiyyətləri tərəfindən də daha az dərəcədə danışılır.

Hər iki Azərbaycan forması arasında bir-birini başa düşür dərəcədə yüksək bir təmizləyicilik dərəcəsi olmasına baxmayaraq, fonologiya, lеksika, morfologiya, sintaksis və ödənilmiş kеlmеlərin mənbələri sahəsində əsas fərqliliklər mövcuddur.

Azərbaycanın normallaşdırılmış Şimali forması (Azərbaycan Respublikasında və Rusiyada danışılır) Şirvan dialеktinə əsaslanır, hərçənd İran Azərbaycanı, bеnzəriyyət nümayiş etdirən sərvətli vərəq kimi Tabrizi dialеktindən istifadə edir. Azərbaycanca Gаqаuz, Qаşqаi, Qırımtatar, Türk və Türkmеn dilindən gəlir və hər biri ilə dərəcəli başa düşülə bilər. Dil müqayisəli tədqiqatların nəticələrinə görə, Azərbaycanın ən yaxın qohum dili Türkmеn dilidir.

 

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review