Loading... Please wait...

Vietnamese Roman Catholic Missal – Sach Le Ro-ma / Luxury Edition Sách Lễ Roma

$119.99
SKU:
2070100023542

Out of Stock

Product Description

Vietnamese Roman Catholic Missal – Sach Le Ro-ma / Luxury Edition

Sách Lễ Roma

 

Ấn Bản Màu Thứ Hai / 2nd COLOR EDITION

 

Được Thực Hiện Theo Nghị Quyết

Cửa Thành Công Đồng Chung Va-ti-can-no II

Và Được Đức Thánh Cha Phao-lô VI Công Bố

 

The Order of the Roman Catholic Mass

 

Ủy Ban Phụng Tự trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 1992

 

Dịch theo bản Missale Romanum nam 1975

của Nhà xuất bản Và-ti-ca-nô và có thêm

phần sửa đổi thee Notitiae, 1983.

 

2070100023542

Hardcover

1072 Pages

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Vietnamese Roman Catholic Missal – Sach Le Ro-ma / Luxury Edition Sách Lễ Roma to your wish list.